Strona główna
Aktualno¶ci
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Wystawa wiosenna
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
Kontakt z nami


Aktualnosci  
 

Nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Starsze

23.08.2017
Warsztaty Ekokulturowa WsiTradycje Pomorza Zachodniego

List- plik pdf


czytaj więcej...
 
18.08.2017
Ważne – międzyplony scierniskowe

Międzyplony scierniskowe EFA 14a zadeklarowane do płatności bezpośrednich jako elementy proekologiczne należy wysiać do 20.08 i utrzymywać co najmniej do 01.10.


czytaj więcej...
 
17.08.2017
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.


czytaj więcej...
 
14.08.2017
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach realizuje operację pt.: "Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez realizację warsztatów rękodzielniczych"

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


czytaj więcej...
 
31.07.2017
Piotrków Trybunalski zaprasza...

Promocyjno-Handlowa Wystawa Rolnicza Rol-Szansa 2017


czytaj więcej...
 
31.07.2017
Ł±ki wykosić należy do końca lipca – z dotrzymaniem terminu mog± być problemy

Według ARiMR niewykaszanie ł±k jest najczę¶ciej stwierdzan± podczas kontroli niezgodno¶ci± popełnian± przez rolników ubiegaj±cych się o dopłaty bezpo¶rednie. Wykroczenie to podlega sankcji.


czytaj więcej...
 
20.07.2017
EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. ¦rodowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS

Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" jest realizatorem ogólnopolskiego projektu edukacyjnego w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pt. „EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. ¦rodowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS”.


czytaj więcej...
 
13.07.2017
Dodatkowe pieni±dze na kredyty inwestycyjne w III kwartale

26 czerwca 2017 r. ARiMR przyznała współpracuj±cym bankom dodatkowe ¶rodki na limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, planowanych do udzielenia w III kwartale 2017 r.


czytaj więcej...
 
29.06.2017
Od 5 lipca do 3 sierpnia rolnicy będ± mogli składać wnioski o dotacje na przetwórstwo 2017

Od 5 lipca do 3 sierpnia rolnicy będ± mogli składać wnioski o dotacje na przetwórstwo 2017, do regionalnych oddziałów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020. Kto może starać się o tak± pomoc i jak duże wsparcie można otrzymać?

Więcej informacji na:
szczegółyczytaj więcej...
 
29.06.2017
Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 3 nowych Grup Fokusowych

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 3 nowych Grup Fokusowych
• Moving from source to sink in arable farming
• Circular Horticulture
• Enhancing production and use of renewable energy on the farm

Osoby posiadaj±ce wiedzę oraz do¶wiadczenie w powyższych zakresach mog± składać aplikacje do dnia 6 sierpnia br. Członkami Grup Fokusowych mog± być: rolnicy, le¶nicy, doradcy rolni, naukowcy i przedstawiciele agrobiznesu. Celem działania Grupy Fokusowej jest diagnoza oraz opis problemów dotycz±cych konkretnego zagadnienia, dokonanie oceny stanu zaawansowania badań oraz działań zastosowanych w praktyce, okre¶lenie potrzeb "praktyki" oraz możliwych kierunków dalszych badań, wypracowanie propozycji priorytetów innowacyjnych rozwi±zań, które mog± być przedmiotem działania Grup Operacyjnych. Czas pracy Grupy Fokusowej wynosi około 12 miesięcy, podczas tego okresu członkowie Grupy spotykaj± się dwukrotnie.

Więcej informacji na:
szczegółyczytaj więcej...
 

Nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Starsze
 
 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl