Strona główna
Kontakt z nami
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Wystawa wiosenna
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
Agroturystyka      
 


  Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych jest prowadzona przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Sieć służy upowszechnieniu idei edukacji w gospodarstwie rolnym oraz promocji działalności gospodarstw edukacyjnych.
  Celem działania sieci jest:
podniesienie prestiżu zawodu rolnika i upowszechnienie wiedzy na temat pochodzenia żywności,
różnicowanie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich,
achowanie dziedzictwa kulturowego wsi.

  Zagroda edukacyjna to przedsięwzięcie prowadzone przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne:
związane z produkcją roślinną,
związane z produkcją zwierzęcą,
w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
świadomości ekologicznej i konsumenckiej, dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.

  W obiektach należących do Sieci znajdują się zwierzęta gospodarskie albo uprawy rolnicze przeznaczone do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych lub udostępniane jako atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi i dorosłych podróżujących indywidualnie.
  Więcej informacji znajduje się na stronie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych:

www.zagrodaedukacyjna.pl


Dokumenty potrzebne do przyjęcia obiektu do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

Regulamin Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych
Zgłoszenie obiektu do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych
Program zajęć edukacyjnych
Wykaz doradców uprawnionych do rekomendowania do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych
Logo "Zagrody Edukacyjne"
Instrukcja wypełniania kwestionariusza zgłoszenia obiektu
Formularz zamówienia tablic


ZAGRODY EDUKACYJNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NALEŻĄCE DO OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI ZAGRÓD EDUKACYJNYCH.


Szwajcarskie gospodarstwa edukacyjne inspiracją dla innowacyjnych działań jednostek samorządowych w Polsce na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Film podsumowujący realizację projektu, zrealizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w KrakowieInformacje i pliki ze strony: http://www.zagrodaedukacyjna.pl/
   
KARTA ZGŁOSZENIA do bazy instytucji oraz organizacji działajšcych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w Zachodniopomorskim Oœrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

„Wyróżnij się!
Specjalizacja w turystyce kluczem do sukcesu”,


Relacja z konferencji
Poradnik dotyczšcy przepisów prawnych


 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl