Strona główna
Kontakt z nami
Aktualno¶ci
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Wystawa wiosenna
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia


Ekologia i ochrona ¶rodowiska      
 POKAZY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I BIOSUROWCOWEGO OGRODU DYDAKTYCZNEGO    Pokazy roślin z Biosurowcowego Ogrodu Dydaktycznego wraz z omówieniem ich zastosowania, będącego alternatywą dla substancji chemicznych, surowców kopalnianych oraz pokazy eksponatów-przedmiotów wykonanych z biosurowców (m.in. tacki, kubeczki, sztućce ze skrobi, długopisy w oprawce z mączki kukurydzianej).
    Pokazy sposobu oczyszczania ścieków w oczyszczalni „Ogrody Odnowy”-uczestnicy zapoznają się z zastosowaną technologią, która jest "ekologicznie czysta", w której nie wykorzystuje się żadnych metod chemicznych, lecz jedynie procesy biologiczne.
    Zajęcia skierowane są do wszystkich grup wiekowych – od dzieci, po osoby dorosłe. Dostosowywane są do potrzeb wiekowych odbiorcy. Pokazy otwarte – organizowane w trakcie Barzkowickich Targów Rolnych. Istnieje możliwość zorganizowania pokazu na życzenie odbiorcy.

t1 t1 t1


Powrót


   
Zadania, formy działalno¶ci i tematyka pracy Działu.

NATURA 2000
Oczyszczalnia ¦cieków
Oczyszczanie ¶cieków
Biosurowce- uprawa i zastosowanie
Ciekawe Strony
Ogólnopolska Baza Gospodarstw Ekologicznych

Doradcy Rolno¶rodowiskowi

Obszary OSN
 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl