Strona główna
Kontakt z nami
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Wystawa wiosenna
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia


Ekologia i ochrona środowiska      
 „ABC ROLNICTWA” - ZAJĘCIA DLA DZIECI Z ZAKRESU PODSTAW ROLNICTWA, EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA


t1 t2 t3 t3 t3
Odbiorcy: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych - zwłaszcza klasy I-III (w zależności od zapotrzebowania również starsze).
Termin: maj/czerwiec - główny blok zajęć (możliwość realizacji zajęć również w miesiącu wrześniu, w zależności od zapotrzebowania)
Zajęcia w plenerze: W trakcie tych zajęć dzieci nauczą się rozpoznawać różne odmiany zbóż, a także poznają metody upraw roślin rolniczych. Zapoznają się również z zabiegami pielęgnacyjnymi, które rolnik musi wykonywać w trakcie całego roku, aby otrzymać plon. W ogrodzie dydaktycznym dzieci dowiedzą się, jakie obowiązują zasady przy uprawie roślin, nauczą się obserwacji żywych organizmów. Zdobędą wiedzę na temat surowców odnawialnych, które mogą znaleźć zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Pod koniec zajęć posieją lub posadzą rośliny na poletku. W trakcie wizyty w pobliskim gospodarstwie uczestnicy programu zobaczą zwierzęta oraz dowiedzą się, na czym polega praca gospodarza. Wyjątkową atrakcją będzie wyjście do oczyszczalni ścieków typu „Ogrody Odnowy”. W tym miejscu uczniowie będą mogli zobaczyć, jak zastosowana tam technologia wpływa na środowisko naturalne oraz jakie zachodzą tam procesy biologiczne. zajęcia dydaktyczne: W sali wykładowej dzieci zapoznają się z tematem „Od ziarna do chleba” oraz utrwalą wiedzę, rozwiązując zadania w zeszycie ćwiczeń i omawiając wcześniej przygotowane w tym celu tablice dydaktyczne. W trakcie tych zajęć szczególną uwagę przywiązywać będziemy do ochrony środowiska. Odbędzie się pogadanka na temat: JAK SAM MOGĘ DBAĆ O ŚRODOWISKO.
Podczas dyskusji zostaną poruszone zagadnienia wyrzucania śmieci w niedozwolonych miejscach, problem segregacji odpadów, ochrona wód, oszczędzaŹnie wody, recykling itp.

t3 t3

PROPONOWANY PROGRAM MOŻE BYĆ DOSTOSOWANY DO POTRZEB ODBIORCY
Zajęcia w sali: „Od ziarna do chleba”: - Co to jest rolnictwo; z czym się dzieciom kojarzy rolnictwo? - Co rolnik uprawia na polu? - Zabiegi pielęgnacyjne na polu w ciągu roku. - Jakie zboża uprawia się w Polsce? - Budowa zbóż i ich różnice między sobą? - Przeznaczenie ziarna i innych części roślin uprawnych. - Jak powstaje chleb? - czyli „od ziarna do chleba” . Praca z zeszytem ćwiczeń
Przejazd do pobliskiego gospodarstwa.
Prezentacja gospodarstwa. Omówienie następujących zagadnień dotyczących chowu i hodowli krów: - Jak należy zachowywać się w stosunku do zwierząt? - Co jedzą krowy?(przygotowanie pasz). - Jakie są rasy krów(mlecznych i mięsnych)? - Jak wygląda hodowla krów/opieka nad zwierzętami? - Jak powstaje mleko? - Gdzie trafia mleko i na co się przetwarza? - Jakie produkty powstają z mleka? - Jakie jeszcze zwierzęta można hodować w gospodarstwie? Powrót
Zajęcia terenowe: Biosurowcowy Ogród dydaktyczny i oczyszczalna ścieków „Ogrody Odnowy”: - Zapoznanie się z kolekcją roślin, które jako biosurowce mogą znaleźć zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, zastępując powszechnie stosowane substancje chemiczne oraz surowce kopalniane. - Przygotowanie poletka i posianie nasion roślin przez uczestników zajęć.
Zajęcia w sali: „Ekologia” - Relacje człowiek-środowisko (praca w gospodarstwie i na roli a otaczające środowisko). - Dyskusja na temat:” Jak sam mogę wpływać na ochronę środowiska? Omówienie prawidłowej segregacji odpadów”


Powrót


   
Zadania, formy działalności i tematyka pracy Działu.

NATURA 2000
Oczyszczalnia Ścieków
Oczyszczanie ścieków
Biosurowce- uprawa i zastosowanie
Ciekawe Strony
Ogólnopolska Baza Gospodarstw Ekologicznych

Doradcy Rolnośrodowiskowi

Obszary OSN
 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl