Strona główna
Kontakt z nami
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Wystawa wiosenna
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia


Ekologia i ochrona środowiska      
 "ZASOBY PRZYRODY"Zajęcia w sali: Omówienie sposobu wykorzystywania zasobów przyrody - odnawialnych źródeł energii.
Prezentacja działania modelu demonstracyjnego „Energia wiatru, wody i słońca”.
Omówienie tematyki: - Co każdy powinien wiedzieć o wodzie? - Jak oszczędzać wodę? Główne zasady. - Dzielenie się doświadczeniami przez uczestników. - Promowanie ekologicznego stylu życia – propozycje. - Czy oszczędzanie wody ma sens? – burza mózgów.
Badanie wody pobranej z oczyszczalni: ze zbiornika z wodą zanieczyszczoną i z końcowego zbiornika - z wodą oczyszczoną; porównywanie wyników.
Pokaz rzeczy wykonanych z biosurowców: tacki ze skrobi, długopisy z mączki kukurydzianej, torby ekologiczne, materiały z naturalnych surowców. Pokaz nasion roślin i suszonych ziół z Biosurowcowego Ogrodu Dydaktycznego, wraz z omówieniem możliwości ich zastosowania.
Praca z zeszytem ćwiczeń.
W przyjaźni z drzewami: - Rozpoznawanie drzew liściastych i iglastych (i ich różnice). - Różne wykorzystanie (zastosowanie) drzew. - Sposoby ochrony drzew w Polsce. - Rozpoznawanie wieku drzewa. - Rozpoznawanie owoców drzew (liściastych, iglastych). - Wykorzystanie lupy i mikroskopu do oglądania kory drzew, owoców, liści, igieł, grudki gleby, w której rośnie drzewo liściaste lub iglaste. - Określenie składu gleby.
Zajęcia terenowe: rozpoznawanie drzew liściastych i iglastych (różnice).
Przejście do oczyszczalni ścieków „Ogrody Odnowy”: - Zapoznanie się z technologią oczyszczania ścieków, łączącą najnowsze osiągnięcia inżynierii ekologicznej z tradycyjną metodą oczyszczania, pokazanie sił drzemiących w przyrodzie, naturalnych metod oczyszczania.
Przejście do Biosurowcowego Ogrodu Dydaktycznego Biosurowcowy Ogród Dydaktyczny: - Omówienie 8 grup roślin zgromadzonych w Biosurowcowym Ogrodzie Dydaktycznym, które jako biosurowce mogą znaleźć zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, zastępując powszechnie stosowane substancje chemiczne oraz surowce kopalniane. - Omówienie właściwości i możliwości zastosowania poszczególnych roślin.
Ścieżka edukacyjna: W przyjaźni z pszczołami.
PROPONOWANY PROGRAM MOŻE BYĆ DOSTOSOWANY DO POTRZEB ODBIORCY
t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1

    W czasie wspólnych wędrówek szlakiem naszych obiektów dydaktycznych: Biosurowcowego Ogrodu Dydaktycznego, oczyszczalni ścieków, chcemy pokazać powiązania między człowiekiem a otaczającym środowiskiem, a także tym, jakie siły drzemią w przyrodzie.
    Pragniemy również ukazać bogactwo zasobów przyrody i możliwości w nich drzemiące, nakierować na zmianę sposobie myślenia, w kierunku odejścia od powszechnej chemizacji życia w kierunku powrotu do natury, wykorzystania biosurowców.
    Chcemy pokazać wzajemne przenikanie się nowoczesnych technologii i sił przyrody. Dlatego też zajęcia w sali wzmacniamy namacalnym kontaktem z otaczającym środowiskiem - poprzez wspólną wędrówkę poprzez okoliczne tereny, park, szlakiem naszych obiektów dydaktycznych.
    Zadanie to skierowane jest do wszystkich grup wiekowych - w zależności od zapotrzebowania. Cieszy się ono popularnością wśród dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli.Powrót


   
Zadania, formy działalności i tematyka pracy Działu.

NATURA 2000
Oczyszczalnia Ścieków
Oczyszczanie ścieków
Biosurowce- uprawa i zastosowanie
Ciekawe Strony
Ogólnopolska Baza Gospodarstw Ekologicznych

Doradcy Rolnośrodowiskowi

Obszary OSN
 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl