Strona główna
Kontakt z nami
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Wystawa wiosenna
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia


Ekologia i ochrona środowiska      
 KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJt1 t2 t1 t2

    Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego realizacja odbywa się na dwóch etapach. natomiast drugi etap – finałowy - odbywa się w siedzibie ZODR w Barzkowicach. Młodzi ludzie są pełni zapału, entuzjazmu i jak należy przypuszczać, zdobytą wiedzę podczas przygotowywania się do udziału w konkursie będą rozpowszechniać wśród swojego otoczenia, a głównym zamierzeniem zadania jest w jak najszerszym zakresie uświadamianie istnienia i zapobiegania problemom związanym z degradacją środowiska. Etap Konkursu w Barzkowicach odbywa się w terminie: listopad/grudzień.
    Do osób zainteresowanych edukacją ekologiczną kierujemy również nasze wydawnictwa: dla dzieci - zeszyty ćwiczeń, a dla osób dorosłych interesujące publikacje, z którymi można zapoznać się m.in. podczas Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA.
    W 2017 roku „ABC ROLNICTWA - zajęcia dla dzieci z zakresu podstaw rolnictwa, ekologii i ochrony środowiska”, „Zasoby przyrody”, zadanie „Zielone budownictwo na obszarach wiejskich” (obejmujące opracowanie i wydanie publikacji pod takim samym tytułem) oraz XVI Edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej - składają się na zadanie pn. „Moja przyjaźń z przyrodą”, na którego realizację udzielił dofinansowania w formie dotacji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Opracowała: Anna HnatPowrót


   
Zadania, formy działalności i tematyka pracy Działu.

NATURA 2000
Oczyszczalnia Ścieków
Oczyszczanie ścieków
Biosurowce- uprawa i zastosowanie
Ciekawe Strony
Ogólnopolska Baza Gospodarstw Ekologicznych

Doradcy Rolnośrodowiskowi

Obszary OSN
 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl