Strona główna
Kontakt z nami
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Wystawa wiosenna
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
Ekologia i ochrona środowiska      
 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW „OGRODY ODNOWY” W BARZKOWICACH

Zastosowany system ORGANICA – „Living Machines” („Ogrody Odnowy”) to lokalny system oczyszczania ścieków, który łączy najnowsze osiągnięcia inżynierii ekologicznej z tradycyjną technologią oczyszczania ścieków. Poprzez celowe ukierunkowanie procesów metabolicznych żywych organizmów trawiących substancje zanieczyszczające pochodzenia organicznego i mineralnego, system ORGANICA wzmacnia siły, które natura wykorzystuje do oczyszczania wody. Jest to technologia „ekologicznie czysta”, w której nie wykorzystuje się metod chemicznych, lecz jedynie procesy biologiczne. W „Ogrodach Odnowy” ścieki oczyszczane są wyłącznie przez organizmy dobrze rozwijające się w środowisku ścieków, które dzięki zdolności przyswajania zanieczyszczeń posiadają zdolności oczyszczające.

Komory biologicznego oczyszczania całkowicie pokrywa roślinność o dobrze rozwiniętych systemach korzeniowych. Duża powierzchnia korzeni stwarza dobre warunki dla rozwoju bakterii i całego wachlarza różnych organizmów. W oczyszczalni stosuje się również filtry biologiczne, likwidujące nieprzyjemny zapach. Mikroorganizmy znajdujące się w filtrach biologicznych rozkładają, a tym samym neutralizują związki chemiczne odpowiedzialne za wytwarzanie odorów.

Dzięki umieszczeniu całej instalacji w szklarni zapewniającej stałą temperaturę otoczenia utrzymywany jest, niezależnie od pory roku, stały efekt oczyszczania. Dzięki temu rośliny i pozostałe organizmy pozostają przez cały rok aktywne.

Istotnym zagadnieniem związanym z powstaniem oczyszczalni "Ogrody Odnowy" jest pomoc w nauczaniu ochrony środowiska i ekologii. Przyczynia się to do kreowania wśród lokalnej społeczności świadomości ekologicznej. Uczniowie i studenci mogą "na żywo" obserwować różnorodność biologiczną oraz dynamiczne procesy zachodzące w ekosystemach.

Biosurowcowy Ogród Dydaktyczny oraz oczyszczalnia "Ogrody Odnowy" z elektrownią wiatrową stanowią bardzo istotny element edukacji, tym cenniejszy, że praktyczny. W oparciu o te obiekty zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli instytucji, szkoły do zapoznania się z proponowanym przez nas blokiem dydaktycznym w zakresie ochrony i promocji nowoczesnych systemów oczyszczania wód oraz promocji upraw energetycznych.

      


   
Zadania, formy działalności i tematyka pracy Działu.

NATURA 2000
Oczyszczalnia Ścieków
Oczyszczanie ścieków
Biosurowce- uprawa i zastosowanie
Ciekawe Strony
Doradcy Rolnośrodowiskowi

Obszary OSN
 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl