Strona główna
Kontakt z nami
Aktualno¶ci
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Wystawa wiosenna
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia


Zamówienia publiczne      
 
Archiwum 2017
Dotyczy sukcesywnej sukcesywna sprzedaż i dostawy produktów: warzyw, owoców, jajek i kiszonek na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Szczegółowa specyfikacja zamówienia

Dotyczy świadczenia usług telekomunikacyjnych – dostęp do internetu na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz zgłoszeniowy
ZałącznikDotyczy sukcesywnej sprzedaży i dostawy produktów : pieczywa, ciast, mrożonek i ryb na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zmiana w formularzu ofertowym
Formularz ofertowy AG.220.27.1.2017
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Szczegółowa specyfikacja zamówienia

Dotyczy sukcesywnej sprzedaży i dostawy produktów zwierzęcych, mięsa na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Szczegółowa specyfikacja zamówienia

Dotyczy sukcesywnej sprzedaży i dostawy produktów spożywczych w szczególności przetworów sypkich, konserw, nabiału i napojów do Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie
Formularz ofertowy
Załącznik

Dotyczy świadczenia usług polegających na odbiorze z siedziby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach:

1. Odpadów zmieszanych ( niesegregowanych odpadów komunalnych ), co dwa tygodnie w ilości 5,5 m3.
2. Odpadów kuchennych ulegających biodegradacji ( pokonsumpcyjne) oraz odpadów kat. 3 po zgłoszeniu telefonicznym, e- mail lub fax.
3. Dodatkowo Wykonawca udostępni 5 pojemników o objętości 1,1 m3 każdy


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Zmiana formularza ofertowego- informnacja
Formularz ofertowy


Dotyczy świadczenia usług telefonii komórkowej z wykorzystaniem 60 kart SIM na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Zmiana w wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
zapytanie
formularz ofertowyIII przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego

OgłoszenieDotyczy zakupu energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowyDotyczy sukcesywnej, bezgotówkowej dostawy paliw płynnych na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach przy użyciu kart elektronicznych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowyPełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa budynku Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Goleniowie z siedzibą w Nowogardzie"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Planowany zakres rzeczowy inwestycji


Dostawa samochodów osobowych na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach


Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert
3. Wyjaśnienie
2. Wyjaśnienie
1. Wyjaśnienie
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ- pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ- pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ- word
Załącznik nr 4 do SIWZ- word
Załącznik nr 5 do SIWZ- word
Wybór najkorzystniejszej oferty (część I)
Unieważnienie postępowania w części II
Informacja o otwarciu ofert
Wyjaśnienie
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ- pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ- pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ- word
Załącznik nr 4 do SIWZ- word
Załącznik nr 5 do SIWZ- word

Przebudowa budynku szkoleniowego ZODR w Barzkowicach- ogłoszenie trzecie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania trzeciego
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr.1 do SIWZ
Załącznik nr.2 do SIWZ
Załącznik nr.3 do SIWZ
Załącznik nr.4 do SIWZ
Załącznik nr.5 do SIWZ
Załącznik nr.6 do SIWZ
Załącznik nr.7 do SIWZ
Załącznik nr.8 do SIWZ
Załącznik nr.9 do SIWZ
Załącznik nr.10 do SIWZ

Rzuty

002 Rzut piwnicy
003 Rzut parteru
004 Rzut pierwszego piętra
005 Rzut drugiego piętra
006 Rzut dachu
007 Rzut elewacji wschodniej i zachodniej
008 Rzut elewacji północnej i południowejPrzedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie rocznego przeglądu stanu technicznego obiektów Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz zgłoszeniowyZachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku

OgłoszenieII przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego- elektrowni wiatrowej

Zapytanie ofertowePrzedmiotem zamówienia jest "świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej/szkoleniowej dla uczestników szkolenia Polski FADN" z udziałem od 70 osób do maksymalnie 80 osób.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Szczegółowy opis zamówienia
Formularz ofertowyPrzebudowa budynku szkoleniowego ZODR w Barzkowicach- ogłoszenie drugie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania drugiego
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr.1 do SIWZ
Załącznik nr.2 do SIWZ
Załącznik nr.3 do SIWZ
Załącznik nr.4 do SIWZ
Załącznik nr.5 do SIWZ
Załącznik nr.6 do SIWZ
Załącznik nr.7 do SIWZ
Załącznik nr.8 do SIWZ
Załącznik nr.9 do SIWZ
Załącznik nr.10 do SIWZ

Rzuty

002 Rzut piwnicy
003 Rzut parteru
004 Rzut pierwszego piętra
005 Rzut drugiego piętra
006 Rzut dachu
007 Rzut elewacji wschodniej i zachodniej
008 Rzut elewacji północnej i południowej

Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie materiału promocyjnego - filmu instruktażowego dot. Rolniczego Handlu Detalicznego (nagrywanie, montaż). Film stanowi element informacyjno- promocyjny.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Scenariusz do filmu
Formularz ofertowyDostawa samochodów osobowych na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w BarzkowicachPełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa budynku Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Goleniowie z siedzibą w Nowogardzie"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Planowany zakres rzeczowy inwestycjiWybór najkorzystniejszej oferty (część I)
Unieważnienie postępowania w części II
Informacja o otwarciu ofert
Wyjaśnienie
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ- pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ- pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ- word
Załącznik nr 4 do SIWZ- word
Załącznik nr 5 do SIWZ- word

Wynajem ogrodzeń przenośnych o wysokości ok. 1000 mm, umożliwiających szybki montaż i demontaż w ilości 1500 mb.

Zapytanie ofertowe
Załącznik

Wynajem i dostawa: koszy na śmieci o pojemności 120 litrów w ilości 10 sztuk, pojemników o pojemności 1100 litrów w ilości 35 sztuk, kontenera metalowego otwartego lub zamykanego o pojemności 7 m3.oraz wywóz odpadów komunalnych.

Zapytanie ofertowe
Załącznik

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na przebudowę budynku powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Goleniowie z siedzibą w Nowogardzie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik 1 do SIWZ
Załącznik 2 do SIWZ
Załącznik 3 do SIWZ
Załącznik 4 do SIWZ
Załącznik 5 do SIWZ
Załącznik 6 do SIWZ
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9
Załącznik 10
Załącznik 11
Załącznik 12
Załącznik 13
Załącznik 14
Załącznik 15


Wynajem ogrodzeń przenośnych o wysokości ok. 1000 mm, umożliwiających szybki montaż i demontaż w ilości 500 mb.

Zapytanie ofertowe
Załącznik

Przedmiotem zamówienia jest oprawa muzyczna orkiestry dętej uroczystości dożynkowych podczas XXX Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania 2017

Zapytanie ofertowe
Załącznik

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa produktów: spożywczych, w szczególności przetworów sypkich, konserw, nabiału i napojów do ZODR w Barzkowicach. Szczegółowa specyfikacja zamówienia została przedstawiona w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr I do niniejszego Zapytania.

Rozstrzygnięcie
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Formularz ofertowy
Załącznik do formularza ofertowegoPrzedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie relacji na żywo podczas trzydniowych XXX Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania 2017 oraz wyemitowanie jej w radiu obejmującym obszarem województwo zachodniopomorskie

Wybór oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowyPrzedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie materiału promocyjnego - filmu instruktażowego dot. Rolniczego Handlu Detalicznego (nagrywanie, montaż). Film stanowi element informacyjno- promocyjny.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Scenariusz do filmu
Formularz ofertowyPrzebudowa budynku szkoleniowego ZODR w Barzkowicach- ogłoszenie czwarte

Wybór oferty
Informacja z otwarcia ofert
Wyjaśnienie treści ogłoszenia oraz SIWZ
Zmiany w SIWZ
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr.1 do SIWZ
Załącznik nr.2 do SIWZ
Załącznik nr.3 do SIWZ
Załącznik nr.4 do SIWZ
Załącznik nr.5 do SIWZ
Załącznik nr.6 do SIWZ
Załącznik nr.7 do SIWZ
Załącznik nr.8 do SIWZ
Załącznik nr.9 do SIWZ
Załącznik nr.10 do SIWZ

Rzuty

002 Rzut piwnicy
003 Rzut parteru
004 Rzut pierwszego piętra
005 Rzut drugiego piętra
006 Rzut dachu
007 Rzut elewacji wschodniej i zachodniej
008 Rzut elewacji północnej i południowej

Przebudowa budynku szkoleniowego ZODR w Barzkowicach- ogłoszenie trzecie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania trzeciego
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr.1 do SIWZ
Załącznik nr.2 do SIWZ
Załącznik nr.3 do SIWZ
Załącznik nr.4 do SIWZ
Załącznik nr.5 do SIWZ
Załącznik nr.6 do SIWZ
Załącznik nr.7 do SIWZ
Załącznik nr.8 do SIWZ
Załącznik nr.9 do SIWZ
Załącznik nr.10 do SIWZ

Rzuty

002 Rzut piwnicy
003 Rzut parteru
004 Rzut pierwszego piętra
005 Rzut drugiego piętra
006 Rzut dachu
007 Rzut elewacji wschodniej i zachodniej
008 Rzut elewacji północnej i południowej

Przebudowa budynku szkoleniowego ZODR w Barzkowicach- ogłoszenie drugie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania drugiego
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr.1 do SIWZ
Załącznik nr.2 do SIWZ
Załącznik nr.3 do SIWZ
Załącznik nr.4 do SIWZ
Załącznik nr.5 do SIWZ
Załącznik nr.6 do SIWZ
Załącznik nr.7 do SIWZ
Załącznik nr.8 do SIWZ
Załącznik nr.9 do SIWZ
Załącznik nr.10 do SIWZ

Rzuty

002 Rzut piwnicy
003 Rzut parteru
004 Rzut pierwszego piętra
005 Rzut drugiego piętra
006 Rzut dachu
007 Rzut elewacji wschodniej i zachodniej
008 Rzut elewacji północnej i południowej

Przebudowa budynku szkoleniowego ZODR w Barzkowicach

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Informacja z otwarcia ofert
Zmiany w SIWZ i ogłoszeniu
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr.1 do SIWZ
Załącznik nr.2 do SIWZ
Załącznik nr.3 do SIWZ
Załącznik nr.4 do SIWZ
Załącznik nr.5 do SIWZ
Załącznik nr.6 do SIWZ
Załącznik nr.7 do SIWZ
Załącznik nr.8 do SIWZ
Załącznik nr.9 do SIWZ
Załącznik nr.10 do SIWZ

Rzuty

002 Rzut piwnicy
003 Rzut parteru
004 Rzut pierwszego piętra
005 Rzut drugiego piętra
006 Rzut dachu
007 Rzut elewacji wschodniej i zachodniej
008 Rzut elewacji północnej i południowej

   
 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl