Strona główna
Kontakt z nami
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Wystawa wiosenna
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne      
 BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 38,4 kWP NA TERENIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH

Wybór najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Odpowiedź na pytanie o falowniki
Zmiana ogłoszenia i zapisów w SIWZ
Odpowiedź na pytanie o grubości ramy
Odpowiedź na pytanie o okresy gwarancji
Odpowiedź na pytanie o moc paneli
Ogłoszenie
SIWZ
Zal.1-Opis przedmiotu zamówienia
Zal.2-Formularz ofertowy
Zal.3-Wykaz robót
Zal.4-Wykaz osób
Zal.5-Brak podstaw do wykluczenia
Zal.6-Warunki udziału
Zal.7-Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Zal.8-Grupa kapitałowa
Zal.9-Wzór zestawienia kosztów
Zal.10-Wzór umowy
Zal.11-Specyfikacja technczna wykonania odbioru
Zal.12-Projekt techniczny
Zal.13-Przedmiar robót   
 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl