Strona główna
Kontakt z nami
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Wystawa wiosenna
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia


Zamówienia publiczne      
 


Rozstrzygnięte rok 2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca odbioru odpadów komunalnych, pokonsumpcyjnych oraz wielogabarytowych na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa produktów: spożywczych w szczególności przetworów sypkich, konserw, nabiału i napojów do Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
formularz ofertowy
formularz cenowy


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie koncertu kolęd w dniu 11.12.2018 r. podczas organizowanego spotkania wigilijnego pn. „Festiwal Tradycyjnych Potraw Wigilijnych” w ZODR w Barzkowicach.


Zapytanie ofertowe
formularz ofertowy


Zapytanie ofertowe dotyczy:
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2018 r. poz. 755 t. j. z późn. zm.), zwanej dalej energią elektryczną


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie
Formularz ofertowy

1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych – dostęp do Internetu.
2. Świadczenie usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie
Formularz ofertowyZapytanie ofertowe dotyczączy:
1. Świadczenie usług telefonii komórkowej z wykorzystaniem 60 kart SIM
2. Świadczenie usługi internetu mobilnego wraz z routerem (Wi-Fi), pakietem danych min. 30 GB – 5 sztuk.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie
Formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest obsługa merytoryczna i finansowa międzynarodowego projektu INNOSETA w ramach HORYZONT 2020. Realizacja w okresie 2018-2021, do całkowitego rozliczenia projektu na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych wraz z udostępnieniem sali szkoleniowej

Informacja o wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szczegółowy opis zamówienia
formularz ofertowy


Zapytanie ofertowe dotyczączy:
1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych – dostęp do Internetu.
2. Świadczenie usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Wykaz
Formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na profesjonalnym wykonaniu korekty językowej, opracowaniu graficznym, składzie i łamaniu, projekcie okładki oraz przygotowaniem do wysłania plików PDF do naświetlania czterech wydań Zachodniopomorskiego Magazynu Rolniczego.


Informacja
Zapytanie ofertowe
formularz ofertowyPrzedmiotem zamówienia jest swiadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych wraz z udostępnieniem sali szkoleniowej

Informacja
Zapytanie ofertowe
Szczegółowy opis zamówienia
formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest oprawa muzyczna Uroczystego Spotkania Wystawców i Agrobiznesmenów w dniu 08.09.2018 r, podczas XXXI Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania 2018.

Zapytanie ofertowe
formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na wykonaniu druku publikacji oraz dostarczeniu do siedziby ZODR w Barzkowicach:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


Zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na przygotowaniu oraz dostawie do siedziby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach materiałów reklamowych na XXXI Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania 2018

Zapytanie
Formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne i zamieszczenie reklamy prasowej w gazecie wojewódzkiej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich w związku z organizacją Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA.

Informacja
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i wyemitowaniu spotu w rozgłośni radiowej o zasięgu regionalnym.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu oraz dostawie do siedziby ZODR w Barzkowicach kalendarzy książkowych na rok 2019 w związku Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA.

informacja
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowyPrzedmiotem zamówienia jest wynajem:
1. sceny zadaszonej o wymiarach 12 m x 10 m – 1 sztuka,
2. sceny zadaszonej o wymiarach 7 m x 6 m – 2 sztuki
w związku z organizacją przez Zamawiającego XXXI Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2018 w dniach 7 – 9.09.2018 r.


wybór ofety

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi polegającej na wykonaniu systemów nagłośnienia (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) na potrzeby Zamawiającego w związku z organizacją XXXI Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2018 organizowanych przez Zamawiającego w dniach 7 – 9.09.2018 r. w Barzkowicach

Wybór oferty

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Plan sytuacyjny


Zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na wynajmie:
1. trybuny na 50 miejsc siedzących – 1 sztuki,
2. trybuny na 150 miejsc siedzących – 1 sztuka.
w związku z organizacją XXXI Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2018 organizowanych przez Zamawiającego w dniach 7 – 9.09.2018 r. w Barzkowicach


Wybór oferty

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest wynajem hali namiotowej (1 szt.) oraz krzeseł (300 szt.) w związku z organizacją XXXI Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2018 organizowanych przez Zamawiającego w dniach 7 – 9.09.2018 r. w Barzkowicach

Zmiana wykonawcy
Wybór oferty
Zmiana w części I Opis przedmiotu zamówienia
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa produktów spożywczych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest wynajem ogrodzeń przenośnych o wysokości ok. 1000 mm, umożliwiających szybki montaż i demontaż w ilości 1500 mb w związku z organizacją XXXI Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania 2018.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

Przedmiotem zamówienia jest wynajem i serwis 40 kabin z umywalką oraz 2 kabin przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych w związku z organizacją XXXI Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania 2018.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


OGŁOSZENIE II
Sporządzenie dokumentacji w postaci programu funkcjonalno-użytkowego, dla inwestycji pn. „Przebudowa budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach – II Etap”.


Wybór najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1. - zakres prac
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Załącznik nr 3. - formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest obsługa lekarska punktu medycznego w czasie trwanie Barzkowickich Targów Rolnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług brokerskich na rzecz Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Wybór oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


Sporządzenie dokumentacji w postaci programu funkcjonalno-użytkowego, dla inwestycji pn. „II Etap Przebudowa budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach – I piętro”.

Informacja z rozstrzygnięcia
Zmiana w pcie IV zapytania
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1. - zakres prac
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Załącznik nr 3. - formularz ofertowy


Sporządzenie dokumentacji w postaci programu funkcjonalno-użytkowego, dla inwestycji pn. „II Etap Przebudowa budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach – I piętro”.

Informacja z rozstrzygnięcia
Zmiana w pcie IV zapytania
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1. - zakres prac
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Załącznik nr 3. - formularz ofertowy


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „II Etap Przebudowa budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach - I piętro”, w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”..

Wybór oferty
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1. - zakres prac
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Załącznik nr 3. - formularz ofertowyPrzedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie PR na rzecz Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Wybór oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wynajmu i dostawy pojemników na odpady komunalne oraz wywozu odpadów komunalnych podczas XXXI Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania 2018.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Formularz ofertowy
Najem sceny z nagłośnieniem o wymiarach 7m x 6m na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zapytania
Formularz ofertowy


Zapytanie ofertowe AG.220.1.2018 dotyczące świadczenia usług polegających na odbiorze z siedziby Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Gryfinie, przy ulicy Krasińskiego 85 odpadów zmieszanych ( niesegregowanych odpadów komunalnych ).

Treść zapytania
Formularz ofertowy


Zapytanie ofertowe dotyczączy:
1. Świadczenie usług telefonii komórkowej z wykorzystaniem 60 kart SIM
2. Świadczenie usługi internetu mobilnego wraz z routerem (Wi-Fi), pakietem danych min. 30 GB – 5 sztuk.


Zapytanie
Formularz ofertowy


OGŁOSZENIE DRUGIE
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
ogłasza przetarg nieograniczony na :
PRZEBUDOWĘ BUDYNKU SZKOLENIOWEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - II ETAP


Unieważnienie

Ogłoszenie przetargu
SIWZ
Zal.1-Program funkcjonalno-użytkowy
Zal.2-Formularz ofertowy
Zal.3-Wykaz robót
Zal.4-Wykaz osób
Zal.5-Brak podstaw do wykluczenia
Zal.6-Warunki udziału
Zal.7-Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Zal.8-Grupa kapitałowa
Zal.9-Wzór umowy
Zal.10-Rzut I piętra
Zal.11-Rzut II piętra


Przedmiotem zamówienia jest wynajem ogrodzeń przenośnych o wysokości ok. 1000 mm, umożliwiających szybki montaż i demontaż w ilości 600 mb.

Zapytanie
Formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie rocznego przeglądu stanu technicznego obiektów Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
 

Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie prezentacji w dniu 07.09.2018 roku, w postaci godzinnego występu zespołu podczas XXXI Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania 2018 organizowanych przez Zamawiającego w Barzkowicach


Zapytanie ofertowe
formularz ofertowy

Przedmiotem zamówienia jest: Oprawa muzyczna orkiestry dętej uroczystości dożynkowych (msza Święta Dziękczynna za zebrane plony) w dniu 09.09.2018 r, podczas XXXI Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania 2018.

Zapytanie
Formularz ofertowy


Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie prezentacji obrzędu dożynkowego podczas obchodów Święta Plonów

Zapytanie ofertowe
Formularz

OGŁOSZENIE DRUGIE
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
ogłasza przetarg nieograniczony na :
PRZEBUDOWĘ BUDYNKU SZKOLENIOWEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - II ETAP


Unieważnienie

Ogłoszenie przetargu
SIWZ
Zal.1-Program funkcjonalno-użytkowy
Zal.2-Formularz ofertowy
Zal.3-Wykaz robót
Zal.4-Wykaz osób
Zal.5-Brak podstaw do wykluczenia
Zal.6-Warunki udziału
Zal.7-Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Zal.8-Grupa kapitałowa
Zal.9-Wzór umowy
Zal.10-Rzut I piętra
Zal.11-Rzut II piętra

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
ogłasza przetarg nieograniczony na :
PRZEBUDOWĘ BUDYNKU SZKOLENIOWEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - II ETAP


Unieważnienie

Ogłoszenie przetargu
SIWZ
Zal.1-Program funkcjonalno-użytkowy
Zal.2-Formularz ofertowy
Zal.3-Wykaz robót
Zal.4-Wykaz osób
Zal.5-Brak podstaw do wykluczenia
Zal.6-Warunki udziału
Zal.7-Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Zal.8-Grupa kapitałowa
Zal.9-Wzór umowy
Zal.10-Rzut I piętra
Zal.11-Rzut II piętra

Przygotowanie programu inwestycji pod nazwą II Etap Przebudowy Budynku Szkoleniowego ZODR w Barzkowicach I piętro

Wybór oferty
Treść zapytania
Formularz ofertowy
Załącznik 2
Załącznik 2a
Plan I piętra

Dotyczy zakupu wyposażenia hotelowego na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Wybór najkorzystniejszej oferty
Wyjaśnienie
Zmiana terminu składania ofert
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

Wykonanie i montaż fototapet na ścianach w części konferencyjno-hotelowej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

Unieważnienie zapytania
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


Wykonanie i montaż fototapet na ścianach w części konferencyjno-hotelowej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

   
 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl