Przetargi - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

     
 
 
 
Strona główna
Kontakt z nami
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Wystawa wiosenna
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia




























Zamówienia publiczne      
 



ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Numer sprawy Tryb postępowania Nazwa sprawy Data ogłoszenia
AG.2101.1.2019 zapytanie ofertowe Dotyczy robót budowlanych polegających na rozbiórce elektrowni wiatrowej na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. 12-09-2019r.
TPR.251.2.3.KK zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest zakup 735 zestawów materiałów biurowych 23-08-2019r.
AG.250.10.2019.PZ zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch sztuk urzadzeń do precyzyjnego szacowania wydajności plonu z hektara 26-07-2019r.
AG.2121.2.2019 zapytanie ofertowe Przeprowadzenie przeglądów stanu technicznego obiektów Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. 23-07-2019r.
AG.220.9.2019 zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe nr AG.220.9.2019 dotyczy sukcesywnej sprzedaży i dostawy mięsa i produktów zwierzęcych na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 12-06-2019r.
MDW.251.2.2019.SL zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania i wyprodukowania spotów radiowych w standardzie umożliwiającym wielokrotną emisję 16-04-2019r.
KZ.0642.7.2019.JK zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na opracowaniu graficznym i zamieszczeniu reklamy prasowej w gazecie wojewódzkiej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich w zwi±zku z organizacj± XXXII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2019 01-02-2019r.



   
 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl