Strona główna
Kontakt z nami
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Wystawa wiosenna
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia


Zamówienia publiczne      
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Numer sprawy Tryb postępowania Nazwa sprawy Data ogłoszenia
MDW.251.4.2019.SL zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe dotyczy przygotowania odraz dostawy materiałów reklamowych 17-04-2019r.
MDW.251.1.2019.SL zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania graficznego i zamieszczenia reklamy prasowej w gazecie wojewódzkiej. 16-04-2019r.
MDW.251.2.2019.SL zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania i wyprodukowania spotów radiowych w standardzie umożliwiającym wielokrotną emisję 16-04-2019r.
MDW.251.3.2019.SL zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania i dostawy do siedziby ZODR w Barzkowicach kalendarzy książkowych na rok 2020. 16-04-2019r.
0642.2.15.2019 zapytanie ofertowe zapytanie ofertowe nr AG.0642.2.15.2019 dotyczące ochrony terenów targowych podczas XXXII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2019S 05-04-2019r.
AG.2001.4.2019 zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe dotyczy sporządzenia dokumentacji w postaci programu funkcjonalno-użytkowego, dla inwestycji pn. Przebudowa budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach – III etap. 28-02-2019r.
KZ.0642.7.2019.JK zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na opracowaniu graficznym i zamieszczeniu reklamy prasowej w gazecie wojewódzkiej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich w związku z organizacją XXXII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2019 01-02-2019r.   
 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl