Strona główna
Aktualno¶ci
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Kontakt z nami


Zamówienia publiczne      
 
Wynajem ogrodzeń przenośnych o wysokości ok. 1000 mm, umożliwiających szybki montaż i demontaż w ilości 1500 mb.

Zapytanie ofertowe
Załącznik

Wynajem i dostawa: koszy na śmieci o pojemności 120 litrów w ilości 10 sztuk, pojemników o pojemności 1100 litrów w ilości 35 sztuk, kontenera metalowego otwartego lub zamykanego o pojemności 7 m3.oraz wywóz odpadów komunalnych.

Zapytanie ofertowe
Załącznik

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na przebudowę budynku powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Goleniowie z siedzibą w Nowogardzie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik 1 do SIWZ
Załącznik 2 do SIWZ
Załącznik 3 do SIWZ
Załącznik 4 do SIWZ
Załącznik 5 do SIWZ
Załącznik 6 do SIWZ
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9
Załącznik 10
Załącznik 11
Załącznik 12
Załącznik 13
Załącznik 14
Załącznik 15


Wynajem ogrodzeń przenośnych o wysokości ok. 1000 mm, umożliwiających szybki montaż i demontaż w ilości 500 mb.

Zapytanie ofertowe
Załącznik

Przedmiotem zamówienia jest oprawa muzyczna orkiestry dętej uroczystości dożynkowych podczas XXX Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania 2017

Zapytanie ofertowe
Załącznik

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa produktów: spożywczych, w szczególności przetworów sypkich, konserw, nabiału i napojów do ZODR w Barzkowicach. Szczegółowa specyfikacja zamówienia została przedstawiona w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr I do niniejszego Zapytania.

Rozstrzygnięcie
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Formularz ofertowy
Załącznik do formularza ofertowegoPrzedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie relacji na żywo podczas trzydniowych XXX Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania 2017 oraz wyemitowanie jej w radiu obejmującym obszarem województwo zachodniopomorskie

Wybór oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowyPrzedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie materiału promocyjnego - filmu instruktażowego dot. Rolniczego Handlu Detalicznego (nagrywanie, montaż). Film stanowi element informacyjno- promocyjny.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Scenariusz do filmu
Formularz ofertowyPrzebudowa budynku szkoleniowego ZODR w Barzkowicach- ogłoszenie czwarte

Wybór oferty
Informacja z otwarcia ofert
Wyjaśnienie treści ogłoszenia oraz SIWZ
Zmiany w SIWZ
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr.1 do SIWZ
Załącznik nr.2 do SIWZ
Załącznik nr.3 do SIWZ
Załącznik nr.4 do SIWZ
Załącznik nr.5 do SIWZ
Załącznik nr.6 do SIWZ
Załącznik nr.7 do SIWZ
Załącznik nr.8 do SIWZ
Załącznik nr.9 do SIWZ
Załącznik nr.10 do SIWZ

Rzuty

002 Rzut piwnicy
003 Rzut parteru
004 Rzut pierwszego piętra
005 Rzut drugiego piętra
006 Rzut dachu
007 Rzut elewacji wschodniej i zachodniej
008 Rzut elewacji północnej i południowej

Przebudowa budynku szkoleniowego ZODR w Barzkowicach- ogłoszenie trzecie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania trzeciego
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr.1 do SIWZ
Załącznik nr.2 do SIWZ
Załącznik nr.3 do SIWZ
Załącznik nr.4 do SIWZ
Załącznik nr.5 do SIWZ
Załącznik nr.6 do SIWZ
Załącznik nr.7 do SIWZ
Załącznik nr.8 do SIWZ
Załącznik nr.9 do SIWZ
Załącznik nr.10 do SIWZ

Rzuty

002 Rzut piwnicy
003 Rzut parteru
004 Rzut pierwszego piętra
005 Rzut drugiego piętra
006 Rzut dachu
007 Rzut elewacji wschodniej i zachodniej
008 Rzut elewacji północnej i południowej

Przebudowa budynku szkoleniowego ZODR w Barzkowicach- ogłoszenie drugie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania drugiego
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr.1 do SIWZ
Załącznik nr.2 do SIWZ
Załącznik nr.3 do SIWZ
Załącznik nr.4 do SIWZ
Załącznik nr.5 do SIWZ
Załącznik nr.6 do SIWZ
Załącznik nr.7 do SIWZ
Załącznik nr.8 do SIWZ
Załącznik nr.9 do SIWZ
Załącznik nr.10 do SIWZ

Rzuty

002 Rzut piwnicy
003 Rzut parteru
004 Rzut pierwszego piętra
005 Rzut drugiego piętra
006 Rzut dachu
007 Rzut elewacji wschodniej i zachodniej
008 Rzut elewacji północnej i południowej

Przebudowa budynku szkoleniowego ZODR w Barzkowicach

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Informacja z otwarcia ofert
Zmiany w SIWZ i ogłoszeniu
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr.1 do SIWZ
Załącznik nr.2 do SIWZ
Załącznik nr.3 do SIWZ
Załącznik nr.4 do SIWZ
Załącznik nr.5 do SIWZ
Załącznik nr.6 do SIWZ
Załącznik nr.7 do SIWZ
Załącznik nr.8 do SIWZ
Załącznik nr.9 do SIWZ
Załącznik nr.10 do SIWZ

Rzuty

002 Rzut piwnicy
003 Rzut parteru
004 Rzut pierwszego piętra
005 Rzut drugiego piętra
006 Rzut dachu
007 Rzut elewacji wschodniej i zachodniej
008 Rzut elewacji północnej i południowej

   
 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Sala.com.pl