Strona główna
Kontakt z nami
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Wystawa wiosenna
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia


Zamówienia publiczne      
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Numer sprawy Tryb postępowania Nazwa sprawy Data ogłoszenia
AG.0642.1.2.2019 zapytanie ofertowe zapytanie ofertowe nr AG.0642.1.2.2019 dotyczące najmu sceny z nagłośnieniem o wymiarach 7 m x 6 m na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztw Rolniczego w Barzkowicach 14-02-2019r.
AG.0642.1.3.2019 zapytanie ofertowe zapytanie ofertowe nr AG.0642.1.3.2019 dotyczące ochrony terenów podczas Wiosennej Wystawy Ogrodniczo – Pszczelarskiej w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 14-02-2019r.
AG.0642.1.4.2019 zapytanie ofertowe zapytanie ofertowe nr AG.0642.1.4.2019 dotyczące wynajmu ogrodzeń przenośnych o wysokości ok. 1000 mm, umożliwiających szybki montaż i demontaż w ilości 120 mb na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 14-02-2019r.
AG.2001.2.2019 zapytanie ofertowe Przygotowanie programu realizacji inwestycji pod nazwą „III Etap Przebudowy Budynku Szkoleniowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach”, na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 23-01-2019r.
KZ.0642.7.2019.JK zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na opracowaniu graficznym i zamieszczeniu reklamy prasowej w gazecie wojewódzkiej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich w związku z organizacją XXXII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2019 01-02-2019r.
KZ.0642.3.2019.JK zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na wynajmie hali i krzeseł w związku z organizacją XXXII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2019 01-02-2019r.
KZ.0642.5.2019.JK zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na zabezpieczeniu medycznym w związku z organizacją XXXII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2019 01-02-2019r.
KZ.0642.6.2019.JK zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na projekcie, składzie, wydruku i dostawie do siedziby ZODR w Barzkowicach plakatów reklamowych, broszur informacyjnych oraz ulotek informacyjnych, a także tłumaczeniu, projekcie, składzie, wydruku i dostawie do siedziby ZODR w Barzkowicach broszury informacyjnej w języku angielskim i języku niemieckim w związku z organizacją Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 01-02-2019r.
KZ.0642.4.2019.JK zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na wykonaniu systemów nagłośnienia (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) w związku z organizacją XXXII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2019 01-02-2019r.
KZ.0642.1.2019.JK zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na wynajmie:
- sceny zadaszonej o wymiarach 12 m x 10 m – 1 sztuka,
- sceny zadaszonej o wymiarach 7 m x 6 m – 2 sztuki
w związku z organizacją XXXII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2019
01-02-2019r..
KZ.0642.2.2019.JK zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na wynajmie:
1. trybuny na 50 miejsc siedzących – 1 sztuka,
2. trybuny na 150 miejsc siedzących – 1 sztuka
w związku z organizacją XXXII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA
01-02-2019r.   
 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl