Strona główna
Kontakt z nami
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Wystawa wiosenna
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia


Technologia      
 
ZADANIA DZIAŁU

I. ZAKRES OGÓLNY DZIAŁU
 • współorganizowanie szkoleń, informacje, doradztwo, obserwacja i prowadzenie badań


II. FORMY DZIAŁALNOŚCI:
 • doradztwo indywidualne

 • opracowania i zestawienia

 • współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa

III. TEMATYKA REALIZOWANYCH ZADAŃ:
 • współorganizowanie szkoleń dla rolników w zakresie:

  • - stosowania nowoczesnych metod produkcji rolnej i przetwórstwie,
   - rozwiązywania problemów technologicznych gospodarstw rolnych,
   - modernizacji gospodarstw i poprawy jakości artykułów rolno-spożywczych,
 • wdrażanie i upowszechnianie nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz przetwórstwa rolno-spożywczego,

 • opracowywanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych w zakresie działalności merytorycznej działu przeznaczonych do wykorzystania w praktyce,

 • gromadzenie informacji w zakresie nowych technologii produkcji,

 • współudział w organizowaniu lokalnych i krajowych działań z zakresu promocji dla rolnictwa (wystawy, festyny, targi, pokazy, kolekcje odmian itp.),

 • sporządzanie planów nawożenia, opracowań oceny możliwości inwestycyjnych gospodarstw rolnych oraz analiz o charakterze technologicznym,

 • prowadzenie badań, obserwacji i zestawień danych meteorologicznych z zakładowej stacji meteorologicznej na potrzeby rolników,

 • nadzór merytoryczny nad ogrodem warzywnym z kolekcją odmian i "Biosurowcowym Ogrodem Dydaktycznym",

 • wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej lub współfinansowanej ze środków funduszy UE lub innych,

 • współpraca z uczelniami i jednostkami badawczo-rozwojowymi w zakresie wdrażania i upowszechniania wyników badań naukowych w praktyce rolniczej,

 • współpraca z Zachodniopomorską Izbą Rolniczą, jednostkami samorządu terytorialnego, agencjami, innymi instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa, firmami hodowlanymi i nasiennymi, jednostkami kontrolującymi i usługowymi ze sfery produkcji rolnej,

 • świadczenie pomocy merytorycznej w zakresie dostosowania gospodarstw rolnych do obowiązujących standardów i wymagań w zakresie produkcji rolnej z zasadami Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej,

 • prowadzenie doradztwa w zakresie hodowli ryb i ptactwa wodnego,

 • udzielanie pomocy w sporządzaniu planów nawozowych lub planów przechowywania nawozów, ocen użyteczności maszyn rolniczych oraz opracowań dotyczących technologii produkcji,

 • opracowanie materiałów informacyjnych oraz artykułów do publikacji w miesięczniku "Magazyn Rolniczy" wydawanym przez Ośrodek Doradztwa.

   
Zadania, formy działalności i tematyka pracy Działu.

Ustawa o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od osób fizycznych

Skup zbóż i rzepaku w 2018r.
Skup zbóż i rzepaku w 2017r.
Skup zbóż i rzepaku w 2016r.
INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN

Lista podmiotów świadczących usługi zbioru, transportu, i unieszkodliwiania padłych zwierzat

Nowe normy dla wędzonych produktów pochodzenia zwierzęcego

Baza danych Farm Demo dla rolników

Karate Zeon przeciwko zachodniej kukurydzianej stonce korzeniowej

Wpływ obecnych zmian klimatycznych na rolnictwo

Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza

Ubezpieczenia zwierząt i upraw gospodarskich
Informacja o dopłatach do składek z tytułu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Rozporządzenie Rady Ministrów
Ustawa z dnia 07 lipca 2005 r.

UPRAWY ROLNICZE
Obowiązek zawierania pisemnych umów na dostawę produktów rolnych.


WARZYWNICTWO
Nowe gatunki i odmiany
Nowoczesne sposoby uprawy gleby w produkcji warzyw- cz.1
cz.2

ZIELARSTWO
Rynek Ziół w Polsce i Unii Europejskiej
Bez Czarny

Najstarsze forum pszczelarskie
www.forum.zagajnik.xwp.pl
Przydatne linki
www.coboru.pl

 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl