Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice

Strona główna
Kontakt
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Wystawa wiosenna
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
WYDARZENIA      
 

15.10.2016 r.- Sołtys górą!

     15 października 2016 r. w centrum rekreacyjnym "Dolina Charlotty" niedaleko Słupska odbyło się Walne, Nadzwyczajne Zebranie Powiatowego Forum Sołtysów, w którym udział wzięli Sołtysi Powiatu Koszalińskiego oraz członkowie Powiatowego Forum Sołtysów.
      Na spotkaniu tym doszło do kilku ważnych zmian w Zarządzie PFS, mianowicie dotychczasową Prezes - Hannę Obławską zastąpił Tomasz Lisowski, sołtys Świelina w gminie Bobolice. Nowym V-ce Prezesem został Jan Chlewicki, sołtys Strzepowa w gminie Będzino.
     Po Walnym Zebraniu odbyły się następujące szkolenia: "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój", prowadzone przez doradcę ZODR- Zbigniewa Trojanowskiego oraz szkolenie pod nazwą "Fundusz Sołecki", przeprowadzone przez Wójta Gminy Będzino - Henryka Brodę.


foto1
Fot.1. Zdjęcie grupowe uczestników szkolenia

foto2
Fot.2. Prezes Zarządu PFS - Tomasz Lisowski

foto3
Fot.3. Spotkanie w sali szkoleniowej   

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
podpisał Umowę z Zachodniopomorską Grupą Doradczą nt.
projektu "Bez granic - międzynarodowe doświadczenie zawodowe
kluczem do aktywizacji młodych osób".

lider

 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl