Strona główna
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Wystawa wiosenna
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
Kontakt z nami


Zamówienia publiczne      
 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Informacja o posiadaniu zbędnego składnika majątku- elektrowni wiatrowej.
Informacja o posiadaniu zbędnego składnika majątku- samochodu osobowego.

Numer sprawy Tryb postępowania Nazwa sprawy Data ogłoszenia
AG. zapytanie ofertowe Przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego- elektrowni wiatrowej. 19-04-2018r.
MDW.251.06.2018.JK zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne i zamieszczenie reklamy prasowej w gazecie wojewódzkiej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich w związku z organizacją Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA. 16-04-2018r.
MDW.251.08.2018.JK zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu oraz dostawie do siedziby ZODR w Barzkowicach kalendarzy książkowych na rok 2019 w związku Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA. 16-04-2018r.
AG.220.5.2018 zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wynajmu i dostawy pojemników na odpady komunalne oraz wywozu odpadów komunalnych podczas XXXI Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania 2018 . 11-04-2018r.
AG.0642.2.2.2018 zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest wynajem ogrodzeń przenośnych o wysokości ok. 1000 mm, umożliwiających szybki montaż i demontaż w ilości 1 500 mb w związku z organizacją XXXI Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania 2018. 11-04-2018r.
AG.0642.2.1.2018 zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest wynajem i serwis 40 kabin z umywalką oraz 2 kabin przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych w związku z organizacją XXXI Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania 2018 11-04-2018r.
AG.220.5.2018 zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa produktów spożywczych, w szczególności przetworów sypkich, konserw, nabiału i napojów do ZODR w Barzkowicach. 09-04-2018r.
AG.2001.5.2018 zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji w postaci programu funkcjonalno-użytkowego 22-03-2018r.
BHP.0642.7.2018.DZ zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest obsługa lekarska punktu medycznego w czasie trwanie Barzkowickich Targów Rolnych 21-03-2018r.
AG.220.4.2018 zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług brokerskich na rzecz ZODR 08-03-2018r.
AG.2001.5.2018 zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji w postaci programu funkcjonalno-użytkowego 07-03-2018r.
AG.2001.6.2018 zapytanie ofertowe
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji
07-03-2018r.
MDW.250.1.2018.JK zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie PR na rzecz Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 20-02-2018r.
AG.251.1.2018 zapytanie ofertowe Wykonanie i montaż fototapet na ścianach w części konferencyjno-hotelowej 09-02-2018r.
AG.0642.1.1.2018 zapytanie ofertowe Najem sceny z nagłośnieniem o wymiarach 7m x 6m na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 12-01-2018r.
AG.2001.1.2018 zapytanie ofertowe Przygotowanie programu inwestycji pod nazwą II Etap Przebudowy Budynku Szkoleniowego ZODR w Barzkowicach I piętro 11-01-2018r.
AG.220.1.2018 zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług polegających na odbiorze z siedziby Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Gryfinie, przy ulicy Krasińskiego 85 odpadów zmieszanych ( niesegregowanych odpadów komunalnych ). 05-01-2018r.


Rozstrzygnięte rok 2018

Archiwum rok 2017


PLAN POSTĘPOWAŃ na 2017 rok.   
 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl