Strona główna
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Wystawa wiosenna
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
Kontakt z nami


Rozwój obszarów wiejskich      
 
I. CEL DZIAŁANIA DZIAŁU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Celem działalności działu jest rozwój:
 • obszarów wiejskich

 • przedsiębiorczości

 • gospodarstwa wiejskiego i agroturystyki

II. FORMY DZIAŁALNOŚCI SŁUŻĄCE SPEŁNIENIU W/W CELU
 • organizacja i realizacja warsztatów, wyjazdów studyjnych i szkoleń,

 • bezpośrednie doradztwo tematyczne dla zainteresowanych osób,,

 • publikacje fachowe - broszury, ulotki, artykuły, informacje na stronie internetowej,

 • organizacja i współudział w wystawach i pokazach tematycznych związanych z problematyką rozwoju obszarów wiejskich,

III.TEMATYKA REALIZOWANYCH ZADAŃ
 • kursy na rzecz dokształcania w różnych zawodach osoby odchodzące z rolnictwa realizowane przy współudziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w zakresie projektu UE "Rolnik w Europie",

 • kursy w zakresie prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego,
 • szkolenia, publikacje, doradztwo bezpośrednie dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 a w szczególności możliwości dofinansowania działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,

 • wystawy i pokazy nawiązujące do działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego jak również stymulujące i promujące alternatywne źródła dochodu a jednocześnie promujące twórców ludowych,

 • realizacja projektów z Programu INTERREG III A i Leonardo da Vinci z partnerami zagranicznymi przy współudziale mieszkańców obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego z zakresu:

 •      - energii odnawialnych,
       - praktyk rolniczych dla uczniów szkół rolniczych,
       - szkolenia i doszkalania zawodowego w różnych zawodach przydatnych w rolnictwie mieszkańców obszarów wiejskich

 • współdziałanie z partnerami zagranicznymi w zakresie współorganizacji wyjazdów studyjnych odnośnie tematyki rolnictwa, energii odnawialnych, odnowy wsi, agroturystyki oraz tradycji i kultury polskiej wsi,

 • współdziałanie w licznych konkursach, w tym między innymi "Nasze Kulinarne Dziedzictwo", "Zielone Lato", "Sposób na sukces"

IV.WSPOŁPRACUJĄCY PARTNERZY
      Zadania realizowane są przy współpracy z instytucjami z otoczenia rolnictwa, organizacjami pozarządowymi, organizacjami samorządowymi, szkołami rolniczymi, uczelniami oraz innymi działami ZODR Barzkowice.)

   
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
PROW 2014-2020

Lokalne Grupy Działania Województwa Zachodniopomorskiego

Dziedzictwo Kulinarne
Lista Produktów Tradycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego
Produkty Regionalne

Agroturystyka

Zagrody Edukacyjne
www.zagrodaedukacyjna.pl

Przedsiębiorczość
www.parp.gov.pl
www.zarr.com.pl
www.minrol.gov.pl
www.arimr.gov.pl
www.nbportal.pl

 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl