Strona główna
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Wystawa wiosenna
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
Kontakt z nami


Wydawnictwo      
 
Redakcja "Zachodniopomorskiego Magazynu Rolniczego"
tel. (091) 479 40 43, 479 40 34
e-mail: redakcja.barzkowice@home.pl


    "Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy" jest czasopismem specjalistycznym, przeznaczonym dla rolników, poruszającym tematykę od doradztwa technologicznego, ekonomicznego, poprzez ekologię i ogrodnictwo, po tematykę regionalną, dotyczącą wsi. Ukazuje się 10 razy w roku, w nakładzie ok. 3000 egz., i jest w większości kolportowany przez terenowych doradców ZODR. Dostępny też jest w prenumeracie. Jest wydawany od czerwca 2005 roku - jako kontynuacja "Aktualności Rolniczych" i "Magazynu Rolniczego AURA", połączonych w wyniku połączenia ich dotychczasowych wydawców.
Cennik reklam/ogłoszeń na łamach gazety (ceny brutto) w 2017 roku
Redakcja przyjmuje do druku ogłoszenia i reklamy o tematyce zgodnej z programem pisma


1. Reklama kolorowa 1 strona A4 (pierwsza emisja)1130,00 zł
    Reklama kolorowa 1 strona A4 (druga i kolejne emisje)910,00 zł

2. Reklama kolorowa 1/2 strony A4(pierwsza emisja)590,00 zł
    Reklama kolorowa 1/2 strony A4 (druga i kolejne emisje)480,00 zł

3. Reklama czarno-biała 1 strona A4 (pierwsza emisja)590,00 zł
    Reklama czarno-biała 1 strona A4(druga i kolejne emisje)480,00 zł

4. Reklama czarno-biała 1/2 strony A4(pierwsza emisja)320,00 zł
    Reklama czarno-biała 1/2 strony A4(druga i kolejne emisje) 260,00 zł

5. Reklamy mniejsze czarno-białe sprzedawane są w systemie modułów. Cena jednego modułu (1/16 strony - 45 x 62 mm)40,00 zł

6. Artykuł reklamowy czarno-biała strona A4 500,00 zł
7. Wkładka (insert) 550,00 zł
Ogłoszenia drobne od rolników zamieszczamy bezpłatnie.

Przyjmowanie ogłoszeń i reklam
ZASADY OGÓLNE PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM DO "ZACHODNIOPOMORSKIEO MAGAZYNU ROLNICZEGO"

ZLECENIE DRUKU W ZACHODNIOPOMORSKIM MAGAZYNIE ROLNICZYM w 2017 r.

Treść reklamy wraz ze zleceniem, z podaniem NIP i innych danych, należy przesłać z miesięcznym wyprzedzeniem (najpóźniej do 5. dnia w miesiącu poprzedzającym wydanie, np. do 5 stycznia reklamę do nr lutowego) na adres:

ZODR Barzkowice, 73-134 Barzkowice,
Redakcja ZMR, e-mail: redakcja.barzkowice@home.pl
lub barzkowice@home.pl fax (91) 561 37 91


Wymogi Techniczne:

Gotowe do druku reklamy mogą być dostarczone na standardowych nośnikach elektronicznych. Formaty zapisu: pdf, eps, tif. Pliki z programów: Corel Draw (v. 7-12), Adobe In Design CS 2, Adobe Photoshop CS 2. Do tych plików prosimy dołączyć użyte fonty. Dla ogłoszeń pełnostronicowych (format po obcięciu 210 x 297 mm) - margines na spad od 3 do 5 mm. Do projektów wielobarwnych prosimy dołączyć wydruk lub próbę barwną.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam


Warunki prenumeraty w 2017 roku:

Prenumerata jest prowadzona na terenie działania Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - przez specjalistów Ośrodka - w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego w Białogardzie, Choszcznie, Drawsku Pomorskim, Gryficach, Gryfinie zs. w Baniach, Kamieniu Pomorskim zs. Golczewie, Kołobrzegu, Koszalinie, Łobzie, Myśliborzu, Goleniowie z/s w Nowogardzie, Pyrzycach, Sławnie zs. w Darłowie, Stargardzie Szczecińskim, Szczecinku, Szczecinie, Świdwinie, Wałczu. Cena pisma w 2017 r. - 3 zł/egz. Roczna cena prenumeraty 1 egzemplarza u doradcy TZD wynosi 30 złotych, natomiast roczna cena prenumeraty pocztowej 1 egzemplarza wynosi 80 złotych. W cenę tę wliczone są koszty przesyłki. W razie prenumeraty większej ilości egzemplarzy prosimy o kontakt z redakcją. Zamówienie na prenumeratę prosimy przesłać na adres redakcji. Wpłaty na prenumeratę przyjmujemy na konto Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie 10 1130 1176 0022 2146 6320 0005   
Magazyn Rolniczy
Broszury
 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl