Strona główna
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
Kontakt z namiWydawnictwo      
 
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zajmuje się wydawaniem broszur, niewielkich publikacji o treści informacyjnej, adresowanych do szerokiego grona odbiorców, głównie rolników i producentów rolnych.
Ich autorami są najlepiej przeszkoleni w swojej dziedzinie specjaliści oraz doradcy z ZODR w Barzkowicach.
Poprzez szerokie spektrum zainteresowań, każdy znajdzie tu materiały dostosowane do swoich potrzeb.
W planie wydawniczym na rok 2017 ujęto wydanie publikacji związanych m.in. z tematyką:

- PROW 2014-2020;
- OGRODNICZĄ;
- KULINARNĄ;
- REGIONALNĄ;
- AGROTURYSTYCZNĄ;
- TECHNOLOGII PRODUKCJI ROŚLINNEJ;
- TECHNOLOGII PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ;
- INNOWACJI W ROLNICTWIE;
- DORADZTWA EKONOMICZNEGO;
- DORADZTWA EKOLOGICZNEGO.

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice
Osoba do kontaktu: Natalia Rakowiecka
Specjalista
Dział MDW
tel. 91 479 40 17
szkolenia.barzkowice@home.pl
   
Magazyn Rolniczy
Broszury
 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Sala.com.pl