• INFORMACJE OGÓLNE

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • PODSTAWY PRAWNE

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • OFERTY PRACY

 • OGŁOSZENIA

 • MAJĄTEK

 • KONTROLA ZARZĄDCZA

 • KONTROLE ZEWNĘTRZNE

 • ZAŁATWIANIE SPRAW

 • BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


 • ZODR BIP

                      ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Ogłoszenie o postepowaniu na podstawie art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych


  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa wyjazdu studyjnego na Węgry pn. „Węgierskie ekologiczne plantacje winorośli produkujące wina inspiracją do zawiązania współpracy na rzecz powstania grupy operacyjnej EPI”. Realizowanego w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR.

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf

  Ogłoszenie o postępowaniu - plik pdf
  Opis przedmiotu zamówienia - plik pdf
  Druk ofertowy- plik pdf
  Oświadczenie o spełnienu warunków udziału - plik pdf
  Wzór umowy - plik pdf


  Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego

  Wybór najkorzystniejszej oferty- plik pdf
  Informacja z otwarcia ofert- plik pdf

  Ogłoszenie- plik pdf
  SIWZ- plik pdf
  Formularz oferty- plik doc
  Formularz cenowy- plik doc
  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- plik doc
  Warunki udziału- plik doc
  Zobowiązanie podmiotu trzeciego- plik doc
  Grupa kapitałowa- plik doc
  Wzór umowy- plik pdf


  Przebudowa budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj – III etap

  Ogłoszenie przetargu
  SIWZ
  Załącznik nr 1 do SIWZ - PFU
  Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty
  Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz robót
  Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz osób
  Załącznik nr 5 do SIWZ - brak podstaw wykluczenia
  Załącznik nr 6 do SIWZ - warunki udziału
  Załącznik nr 7 do SIWZ - zobowiazanie podmiotu trzeciego
  Załącznik nr 8 do SIWZ - grupa kapitałowa
  Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy
  Załącznik nr 10 do SIWZ - rzut pomieszczeń
  Informacja o otwarciu ofert
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


  Przebudowa budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj – III etap
  Ogłoszenie drugie


  Unieważnienie przetargu
  Informacja z otwarcia ofert
  Ogłoszenie przetargu
  SIWZ
  Załącznik nr 1 do SIWZ - PFU
  Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty
  Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz robót
  Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz osób
  Załącznik nr 5 do SIWZ - brak podstaw wykluczenia
  Załącznik nr 6 do SIWZ - warunki udziału
  Załącznik nr 7 do SIWZ - zobowiazanie podmiotu trzeciego
  Załącznik nr 8 do SIWZ - grupa kapitałowa
  Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy
  Załącznik nr 10 do SIWZ - rzut pomieszczeń

  Przebudowa budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj – III etap

  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
  Ogłoszenie przetargu
  SIWZ
  Załącznik nr 1 do SIWZ - PFU
  Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty
  Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz robót
  Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz osób
  Załącznik nr 5 do SIWZ - brak podstaw wykluczenia
  Załącznik nr 6 do SIWZ - warunki udziału
  Załącznik nr 7 do SIWZ - zobowiazanie podmiotu trzeciego
  Załącznik nr 8 do SIWZ - grupa kapitałowa
  Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy
  Załącznik nr 10 do SIWZ - rzut pomieszczeń