Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 BarzkowiceZODR / Kontakt      
 

Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Ewelina Gielmuda - kierownik
tel. 91/479 40 73 e-mail: szkolenia@zodr.pl


dr inż. Jaromir Palusiński - główny specjalista, doradca rolnośrodowiskowy
tel. 91/479 40 54 Metodyka doradztwa i organizacja szkoleń


Barbara Lewandowska - starszy referent tel. 91/479 40 60
Organizacja kursów chemizacyjnych i kombajnistów

Jowita Windak - główny specjalista tel. 91/479 40 17
Organizacja szkoleń, sprawozdawczość

Jolanta Gapys - główny specjalista tel. 91/479 40 43
Wydawnictwa, materiały metodyczne, publikacje

Natalia Rakowiecka - główny specjalista tel. 91/479 40 40
Organizacja szkoleń i innych form upowszechniania, współpraca w zakresie działalności szkoleniowej z zewnętrznymi zleceniodawcami

Agata Bieniek - specjalista tel. 91/479 40 70
Wydawnictwa, materiały metodyczne, publikacje, organizacja szkoleń i innych form upowszechniania


Karolina Sawczuk - starszy referent tel. 91/479 40 40
Wydawnictwa, materiały metodyczne, publikacje, organizacja szkoleń i innych form upowszechniania


Milena Worach - referent tel. 91/479 40 41
Wydawnictwa, materiały metodyczne, publikacje
Strona Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw


   


 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR