Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice

ZODR / Kontakt      
 

Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Ewelina Gielmuda - kierownik
tel. 91/479 40 73 e-mail: szkolenia.barzkowice@home.pl


Barbara Lewandowska - starszy referent tel. 91/479 40 60
Organizacja kursów chemizacyjnych i kombajnistów

Dominika Leżuch - referent tel. 91/479 40 52
Organizacja szkoleń, sprawozdawczość

Jolanta Gapys - główny specjalista tel. 91/479 40 68
Wydawnictwa, materiały metodyczne, publikacje

Natalia Rakowiecka - główny specjalista tel. 91/479 40 40
Organizacja szkoleń i innych form upowszechniania, współpraca w zakresie działalności szkoleniowej z zewnętrznymi zleceniodawcami

Izabela Świgoń - starszy specjalista tel. 91/479 40 17
Wydawnictwa, materiały metodyczne, publikacje, organizacja szkoleń i innych form upowszechniania


Karolina Sawczuk - starszy referent tel. 91/479 40 43
Wydawnictwa, materiały metodyczne, publikacje, organizacja szkoleń i innych form upowszechniania


Szyrlina Sobolewska - stażysta specjalista tel. 91/479 40 43
Wydawnictwa, materiały metodyczne, publikacje
Strona Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw


   

O ZODR
Mapka dojazdowaDyrekcja ZODR

Inspektor Ochrony Danych

Oddział w Koszalinie
Dział Technologii Produkcji Rolniczej
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
Dział Księgowości
Dział Administracyjno - Gospodarczy
Dział Teleinformatyki
Dział Kadr i Organizacji Pracy
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Prawnej
Stanowisko ds. Kontroli
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych


Sprawdź też nasze:
Pokoje hotelowe


 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR