Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice

ZODR / Kontakt      
 
Dział Kadr i Organizacji Pracy

Agnieszka Kowańska - p.o.kierownika
tel. 91/479 40 39
e-mail: kadry.barzkowice@home.pl
Struktura i zatrudnienie, dyscyplina pracy, współpraca z zakładową organizacją związkową

Marta But - główny specjalista
tel. 91/479 40 36
e-mail: organizacja.barzkowice@home.pl
Akta osobowe, ewidencja czasu pracy, uprawnienia pracownicze, rekrutacja, staże

Bożena Maziarz - specjalista
tel. 91/479 40 36
e-mail: kancelaria@zodr.pl
Archiwum zakładowe, Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego, narady pracownicze, rejestr udostępniania informacji publicznych

   

O ZODR
Mapka dojazdowaDyrekcja ZODR

Inspektor Ochrony Danych

Oddział w Koszalinie
Dział Technologii Produkcji Rolniczej
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
Dział Księgowości
Dział Administracyjno - Gospodarczy
Dział Teleinformatyki
Dział Kadr i Organizacji Pracy
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Prawnej
Stanowisko ds. Kontroli
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych


Sprawdź też nasze:
Pokoje hotelowe


 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR