Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice

ZODR / Kontakt      
 
Dział Kadr i Organizacji Pracy

Agnieszka Kowańska - p.o.kierownika
tel. 91/479 40 39
e-mail: a.kowanska@zodr.pl
Struktura i zatrudnienie, dyscyplina pracy, współpraca z zakładową organizacją związkową

Marta But - główny specjalista
tel. 91/479 40 36
e-mail: m.but@zodr.pl
Akta osobowe, ewidencja czasu pracy, uprawnienia pracownicze

Bożena Maziarz - specjalista
tel. 91/479 40 36
e-mail: kancelaria@zodr.pl
Archiwum zakładowe, Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego, narady pracownicze, rejestr udostępniania informacji publicznych

Dominika Leżuch - referent
tel. 91/479 40 36
e-mail: d.lezuch@zodr.pl
Rekrutacja, staże, absencja pracowników

   


 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR