Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice







































ZODR / Kontakt      
 
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Sylwia Lenard - kierownik
tel. 91 479 40 59
e-mail: row@zodr.pl


Grażyna Falandysz - główny specjalista
tel. 91/479 40 69
Wiejskie gospodarstwo domowe

Karolina Kiewlicz - główny specjalista
tel. 91/479 40 48
Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, dziedzictwo kulinarne


Anna Grzybowska - starszy referent
tel. 91/479 40 69
Wiejskie gospodarstwo domowe, Agroturystyka




Ewelina Pawłowicz - główny specjalista
tel. 91/479 40 29
Agroturystyka, zagrody edukacyjne




Strona Rozwoju Obszarów Wiejskich

   


 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR