Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice

ZODR / Kontakt      
 
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Sylwia Lenard - kierownik
tel. 91 479 40 59
e-mail: row@zodr.pl

Ewelina Pawłowicz - główny specjalista
tel. 91/479 40 29
Agorturystyka, zagrody edukacyjne

Grażyna Falandysz - główny specjalista
tel. 91/479 40 69
Wiejskie gospodarstwo domowe

Karolina Kiewlicz - starszy specjalista
tel. 91/479 40 48
Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, dziedzictwo kulinarne


Anna Jabłońska - starszy referent
tel. 91/479 40 69
Wiejskie gospodarstwo domowe, Agroturystyka
Strona Rozwoju Obszarów Wiejskich

   

O ZODR
Mapka dojazdowaDyrekcja ZODR

Inspektor Ochrony Danych

Oddział w Koszalinie
Dział Technologii Produkcji Rolniczej
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
Dział Księgowości
Dział Administracyjno - Gospodarczy
Dział Teleinformatyki
Dział Kadr i Organizacji Pracy
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Prawnej
Stanowisko ds. Kontroli
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych


Sprawdź też nasze:
Pokoje hotelowe


 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR