Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 BarzkowiceZODR / Kontakt      
 
Dział Technologii Produkcji Rolniczej

Kamila Ozga-Kalbarczyk - p.o.kierownika
tel. 91/479 40 13
e-mail: k.ozga@zodr.pl
Technologia produkcji roślinnej


Izabela Świgoń - starszy specjalista
tel. 91/479 40 62
Technologia produkcji roślinnej, Dobre praktyki gospodarowania wodą w rolnictwie i obszarach wiejskich, koordynator LPW

Stanisław Zarzycki - główny specjalista, doradca rolnośrodowiskowy
tel. 91/479 40 44
Technologia produkcji roślinnej, mechanizacja rolnictwa, technologie uproszczone


Partycja Domaradzka - Referent
tel. 91/479 40 13
e-mail: p.tomczyk@zodr.pl
Technologia produkcji zwierzęcej, Szkody łowieckie


Lilianna Mierzejewska - główny specjalista
tel. 91/479 40 24 ; kom. 511 691 478
Sieć na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na obszarach wiejskich
Pozyskiwanie krajowych i unijnych środków finansowych KSOW i SIR


Joanna Witkowska - specjalista
tel. 91/479 40 24;
Sieć na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na obszarach wiejskich   


 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR