Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice


ZODR / Kontakt      
 
Dział Technologii Produkcji Rolniczej

Stanisław Zarzycki - p.o.kierownika, doradca rolnośrodowiskowy
tel. 91/479 40 44
e-mail: s.zarzycki.barzkowice@home.pl
Technologia produkcji roślinnej, mechanizacja rolnictwa, technologie uproszczone


Arkadiusz Semczyszak - główny specjalista
tel. 91/479 40 35
e-mail: a.semczyszak@zodr.pl
Technologia produkcji warzyw, zakładanie i utrzymanie plantacji wieloletnich, integrowania ochrona roślin, szacowanie szkód w sadach


Jaromir Palusiński - główny specjalista, doradca rolnośrodowiskowy
tel. 91/479 40 54
Technologia produkcji zwierzęcej, Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe


Lilianna Mierzejewska - starszy specjalista
tel. 91/479 40 24 ; kom. 511 691 478
Sieć na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na obszarach wiejskich
Pozyskiwanie krajowych i unijnych środków finansowych KSOW i SIR


Joanna Witkowska - specjalista
tel. 91/479 40 24;
Sieć na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na obszarach wiejskich


Kamila Ozga - stażysta specjalista
tel. 91/479 40 13
e-mail: k.ozga@zodr.pl
Technologia produkcji roślinnej


   

O ZODR
Mapka dojazdowaDyrekcja ZODR

Inspektor Ochrony Danych

Oddział w Koszalinie
Dział Technologii Produkcji Rolniczej
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
Dział Księgowości
Dział Administracyjno - Gospodarczy
Dział Teleinformatyki
Dział Kadr i Organizacji Pracy
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Wieloosobowe stanowisko ds. Obsługi Prawnej
Stanowisko ds. Kontroli
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych


Sprawdź też nasze:
Pokoje hotelowe


 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR