Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice


























Aktualnosci  
 
03.12.2019
Od 1 stycznia 2020 r. zmiany w ewidencji odpadów



W ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy O odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1403) wprowadzono zmiany i prowadzenie ewidencji odpadów obowiązuje także rolników posiadających powyżej 75 ha użytków rolnych. Od 1 stycznia 2020 r. zmiany w ewidencji odpadów Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem indywidulanego konta w systemie BDO (Baza Danych Odpadów). Firmy, które do końca 2019 r. nie dokonają rejestracji ww. bazie, mogą liczyć się z trudnościami w prowadzeniu działalności.

pobierz czytaj więcej

Powrót Drukuj tę stronę
 

 
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wiosenne Targi Ogrodnicze | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl