Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice


Aktualnosci  
 
23.10.2020
Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” w ramach VI naboru.

Od 30 października br. do 3 grudnia br. w Oddziałach Terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” w ramach VI naboru. Program, finansowany z PROW na lata 2014-2020, kierowany jest do rolników, którzy w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy, bądź w pierwszym lub drugim roku poprzedzającym rok złożenia wniosku przystąpili do co najmniej jednego systemu jakości żywności.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych na okres 5, 4 bądź 3 lat,
w zależności od daty przystąpienia do systemu jakości, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy.

Więcej informacji:
www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci
KOWR Oddział Terenowy w Szczecinie tel. 91-81-44-290

Powrót Drukuj tę stronę
 

 
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR