Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice

Strona główna
Kontakt
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi Rolne AGRO POMERANIA
Wiosenne Targi Ogrodnicze
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
Aktualnosci  
 
22.12.2016
Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej


ARiMR


    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparce inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego PROW 2014-2020.
    Wnioski będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR w terminie od dnia 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r.
    O przyznanie wsparcia będą mogli starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawina, grad, huragan, uderzenie pioruna. Pomoc przyznaje się, jeżeli szkody powstałe w wyniku ww. klęsk żywiołowych po oszacowaniu przez komisję powołaną przez wojewodę w danym roku kalendarzowym:
    -wynoszą co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzjącym rok, w którym wystąpiła szkoda z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie, oraz
    -dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów wchodzących w zakres kosztów kwalifikowalnych.
    Wsparcie ma formę refundacji do 80% kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy dla jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi 300 tys. zł.
    Wniosek o przyznanie pomocy oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - arimr.gov.pl Więcej informacji można uzyskać w siedzibie ZODR w BARZKOWICACH lub bezpośrednio u doradców w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego -służymy pomocą udzielając porad oraz wypełniając wnioski.Powrót Drukuj tą stronę
 

 
 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl