Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice

Aktualnosci  
 
25.05.2022
Materiał siewny - rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy

Od 25 maja do 25 czerwca 2022 roku można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Wnioski można składać bezpośrednio do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego,
przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub skorzystać z platformy ePUAP.
Do wykazu gatunków roślin uprawnych, do których przysługuje taka dopłata, została dodana pszenica orkisz.
Minimalna ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych wynosi dla:
• pszenicy orkisz – 200 kg;
• mieszanek zbożowych sporządzonych z materiału siewnego odmian pszenicy orkisz – 200 kg.
Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Powrót Drukuj tę stronę
 

 
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR