Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 BarzkowiceAktualnosci  
 
02.06.2022
Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M16 Współpraca objętego PROW na lata 2014 – 2020 na operacje, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 31 marca 2022 r. o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji, w terminie od dnia 30 kwietnia 2022 r. do dnia 15 czerwca 2022 r. uprzejmie informuję, że wydłużeniu ulega termin, do którego mogą być składane wnioski o przyznanie pomocy w ramach ww. naboru, do dnia 29 czerwca 2022 r. włącznie.

Formularze wniosku o przyznanie pomocy (WoPP), wniosku o płatność (WoP) wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy zostały udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.gov.pl/web/arimr w zakładce: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, Działanie 16 Współpraca.
Informacje na temat operacji, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, udzielane są w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Powrót Drukuj tę stronę
 

 
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR