Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice


Aktualnosci  
 
18.08.2017

MRiRW

Ważne – międzyplony ścierniskowe

    Międzyplony ścierniskowe EFA 14a zadeklarowane do płatności bezpośrednich jako elementy proekologiczne należy wysiać do 20.08 i utrzymywać co najmniej do 01.10.
    ARiMR - rolnik ma możliwość zmiany elementu proekologicznego zadeklarowanego we wniosku o przyznanie płatności

    Niektórzy rolnicy, mogą nie wywiązać się z zadeklarowanego we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich, wysiania do 20 sierpnia międzyplonu ścierniskowego. Jeżeli jest to spowodowane złymi warunkami agrometeorologicznymi, rolnik ma możliwość zmiany elementu proekologicznego zadeklarowanego we wniosku o przyznanie płatności na inny obszar proekologiczny, np. na międzyplon ozimy, który należy wysiać od 1 lipca do 1 października i utrzymywać co najmniej do 15 lutego. Rolnik może także dokonać zmiany gatunku roślin wysiewanych w mieszankach jako międzyplony lub zmiany działki, na której będzie utrzymywany międzyplon deklarowany jako EFA.
    Jeżeli rolnik nie może zrealizować praktyki zazielenienia w zakresie utrzymania obszarów proekologicznych (EFA) do których należy m.in. międzyplon ścierniskowy, wówczas może w każdym momencie dokonać zmiany elementu proekologicznego.
    Zmiany elementów proekologicznych są możliwe jeżeli:
 • procent powierzchni zadeklarowanej jako EFA po zmianie nie jest wyższy niż we wniosku o przyznanie płatności na 2017 r. (np. jeśli beneficjent zadeklarował 5% EFA, zmiana jest możliwa do osiągnięcia 5%);
 • dotyczą działek będących w posiadaniu rolnika, zadeklarowanych przez niego we wniosku o przyznanie płatności za 2017 r.
 •     O zmianach, które mogą być dokonywane w zakresie wszystkich rodzajów EFA, należy poinformować kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, składając zmianę do wniosku o przyznanie płatności za zazielenienie. Dodatkowo do zmiany do wniosku należy dołączyć "Oświadczenie o okolicznościach dokonania zmiany we wniosku o przyznanie płatności za zazielenienie" - otwórz


  Źródło ARiMR

  Powrót Drukuj tą stronę
   

   
   
  O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wiosenne Targi Ogrodnicze | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
  Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl