Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice

Ekologia i ochrona Środowiska      
 KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ    Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego realizacja odbywa się na dwóch etapach. natomiast drugi etap – finałowy - odbywa się w siedzibie ZODR w Barzkowicach. Młodzi ludzie są pełni zapału, entuzjazmu i jak należy przypuszczać, zdobytą wiedzę podczas przygotowywania się do udziału w konkursie będą rozpowszechniać wśród swojego otoczenia, a głównym zamierzeniem zadania jest w jak najszerszym zakresie uświadamianie istnienia i zapobiegania problemom związanym z degradacją środowiska. Etap Konkursu w Barzkowicach odbywa się w terminie: listopad/grudzień.
    Do osób zainteresowanych edukacją ekologiczną kierujemy również nasze wydawnictwa: dla dzieci - zeszyty ćwiczeń, a dla osób dorosłych interesujące publikacje, z którymi można zapoznać się m.in. podczas Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA.

t1 t2 t1 t2 t1 t2 t1 t2 t1 t2 t1 t2 t1 t2 t1 t2
Powrót


   
Zadania, formy działalności i tematyka pracy Działu.

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie- prezentacja
NATURA 2000
Ciekawe Strony
OBIEKTY DYDAKTYCZNE

BIOSUROWCOWY OGRÓD DYDAKTYCZNY

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW "OGRODY ODNOWY"

PROPOZYCJE PROGRAMOWE

"ABC ROLNICTWA" ZAJĘCIA DLA DZIECI Z ZAKRESU PODSTAW ROLNICTWA, EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

"ZASOBY PRZYRODY"

KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ

WSPÓŁPRACA

Ekologiczne Gospodarstwo Edukacyjne Juchowo Farm
Gospodarstwo Ekologiczne „Dobrodziej”
Demonstracyjne Gospodarstwo Ekologiczne „Frykas”
Gospodarstwo Agroturystyczne „Chlebowy Dom”
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach
Gospodarstwo agroturystyczne „7 ogrodów”
Gospodarstwo Agroturystyczne „Dworek Tradycja”
Gospodarstwo Agroturystyczne „Zielona Farma”
Ekologiczne Gospodarstwo Agroturystyczne „Koło Wroty”
Gospodarstwo Pszczelarskie „Miodowy Raj”
Gospodarstwo Edukacyjne „W Labiryntach”
Gospodarstwo Pasieczne „Kószka I” w Kluczewie
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu
Obiekty Edukacyjne: Nadleśnictwo Dobrzany
Nadleśnictwo Choszczno
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR