Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice

Ekologia i ochrona Środowiska      
 
waterprotect_banner

WATERPROTECT (Innovative Tools Enabling Drinking WATER PROTECTion in Rural and Urban Environments) to międzynarodowy projekt finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Horyzont 2020. Celem projektu było wypracowanie i pokazanie nowego sposobu gospodarowania zasobami wodnymi, opartego na zasadzie współpracy i dialogu pomiędzy interesariuszami. W realizację przedsięwzięcia zaangażowanych jest 28 podmiotów z 7 krajów Unii Europejskiej – Danii, Irlandii, Hiszpanii, Rumunii, Włoch, Belgii, a także Polski. W projekcie biorą także udział hydrogeolodzy z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB).


W każdym kraju, który bierze udział w projekcie, wytypowano po jednej zlewni pilotażowej. W Polsce do badań wybrano zlewnię Gowienicy Miedwiańskiej, położoną na południe od Szczecina. W trakcie trwania projektu opracowano program działań, które przyniosą poprawę jakości wód na obszarze zlewni. Program ma uwzględniać potrzeby wszystkich użytkowników zlewni (rolników, producentów żywności, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych) oraz interesariuszy zewnętrznych (inspekcji ochrony środowiska, zarządców wód, administracji samorządowej). Opracowano również szereg materiałów informacyjnych - realizatorzy liczą, że szeroka edukacja użytkowników zlewni pomoże w ograniczeniu zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych związkami azotu i fosforu oraz środkami ochrony roślin.


Efektem projektu WATERPROTECT jest wypracowanie najlepszych sposobów zarządzania zlewnią intensywnie użytkowaną rolniczo, na obszarze której stwierdzono zanieczyszczenie wód związkami azotu lub pestycydami.


W ramach projektu opracowano liczne materiały edukacyjno-informacyjne - poradniki, foldery, plansze informacyjne i ulotki, których celem jest podnoszenie wiedzy na temat sposobów ograniczenia degradacji wód, zasad dobrej praktyki rolniczej i zachęcenie do ich stosowania.


   
Zadania, formy działalności i tematyka pracy Działu.

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie- prezentacja
NATURA 2000
Ciekawe Strony
OBIEKTY DYDAKTYCZNE

BIOSUROWCOWY OGRÓD DYDAKTYCZNY

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW "OGRODY ODNOWY"

PROPOZYCJE PROGRAMOWE

"ABC ROLNICTWA" ZAJĘCIA DLA DZIECI Z ZAKRESU PODSTAW ROLNICTWA, EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

"ZASOBY PRZYRODY"

KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ

WSPÓŁPRACA

Ekologiczne Gospodarstwo Edukacyjne Juchowo Farm
Gospodarstwo Ekologiczne „Dobrodziej”
Demonstracyjne Gospodarstwo Ekologiczne „Frykas”
Gospodarstwo Agroturystyczne „Chlebowy Dom”
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach
Gospodarstwo agroturystyczne „7 ogrodów”
Gospodarstwo Agroturystyczne „Dworek Tradycja”
Gospodarstwo Agroturystyczne „Zielona Farma”
Ekologiczne Gospodarstwo Agroturystyczne „Koło Wroty”
Gospodarstwo Pszczelarskie „Miodowy Raj”
Gospodarstwo Edukacyjne „W Labiryntach”
Gospodarstwo Pasieczne „Kószka I” w Kluczewie
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu
Obiekty Edukacyjne: Nadleśnictwo Dobrzany
Nadleśnictwo Choszczno
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR