Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice

Ekologia i ochrona Środowiska      
 
waterprotect_banner

Działanie "Współpraca" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Działanie dotyczy wspierania, tworzenia i działalności Grup Operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) w rozumieniu art. 56 i 57 Rozporządzenia EFRPROW, które w ramach działalności będą realizowac projekty polegające na opracowywaniu i wdrazaniu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich do praktyki.


W ramach działania wspierane jest tworzenie i funkcjonowanie Grup Operacyjnych EPI, zrzeszających rolników, jednostki naukowe, przedsiębiorców, posiadaczy lasów, podmioty doradcze. Uczestnikami Grup EPI mogą być także inne podmioty działające na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich np. samorządy, organizacje pozarządowe, związki rolnicze itp.
Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz realizacji przez te grupy projektów, których przedmiotem jest:
opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznieudoskonalonego produkty lub nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art 2 ust. 1 akapit drugi lit. do rozporządzenia nr 1305/2013 lub rynków lokalnych, o których mowa w art. 35 ust. 2 lit do rozporządzenia nr 1305/2013, dotyczacych produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjowaniu Unii Europejskiego


Chłodzenie bydła

Genotypowanie pszenicy

Zdrowsze wino

ProEcoFarm

Tablice do projektów


   
Zadania, formy działalności i tematyka pracy Działu.

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie- prezentacja
NATURA 2000
Ciekawe Strony
OBIEKTY DYDAKTYCZNE

BIOSUROWCOWY OGRÓD DYDAKTYCZNY

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW "OGRODY ODNOWY"

PROPOZYCJE PROGRAMOWE

"ABC ROLNICTWA" ZAJĘCIA DLA DZIECI Z ZAKRESU PODSTAW ROLNICTWA, EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

"ZASOBY PRZYRODY"

KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ

WSPÓŁPRACA

Ekologiczne Gospodarstwo Edukacyjne Juchowo Farm
Gospodarstwo Ekologiczne „Dobrodziej”
Demonstracyjne Gospodarstwo Ekologiczne „Frykas”
Gospodarstwo Agroturystyczne „Chlebowy Dom”
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach
Gospodarstwo agroturystyczne „7 ogrodów”
Gospodarstwo Agroturystyczne „Dworek Tradycja”
Gospodarstwo Agroturystyczne „Zielona Farma”
Ekologiczne Gospodarstwo Agroturystyczne „Koło Wroty”
Gospodarstwo Pszczelarskie „Miodowy Raj”
Gospodarstwo Edukacyjne „W Labiryntach”
Gospodarstwo Pasieczne „Kószka I” w Kluczewie
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu
Obiekty Edukacyjne: Nadleśnictwo Dobrzany
Nadleśnictwo Choszczno
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR