Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice







































Ekonomika      
 
I. Zakres ogólny

 • doradztwo, informacje, szkolenia

II. Formy - oceny i analizy
 • publikacja

 • konsultacje bezpośrednie

 • projekcje i opracowania
III. Tematyka realizacyjna
  a) Doradztwo w zakresie ekonomiki i zarządzania
 • stan i uwarunkowania produkcji rolnych

 • opłacalność produkcji

 • finanse gospodarstw

 • podejmowanie decyzji

  b) Doradztwo organizacyjne i inwestycyjne
 • programowanie działalności i kierunków rozwoju

 • potrzeby inwestycyjne i finansowanie

 • źródła finansowania reorganizacji i rozwoju

 • dopłaty, dotacje i inne środki pomocowe

  c) Informacje i prognozy rynkowe
 • ceny rolne (produktów, środków produkcyjnych)

 • ceny i prognozy ekonomiczne

 • kredyty preferencyjne i ceny ziemi

 • rynki rolne

  d) Rachunek ekonomiczny
 • kalkulacje rolnicze (roślinne, zwierzęce, upraw specjalnych)

 • sporządzenie i analiza planów rozwoju

 • prowadzenie rachunkowości POLSKI FADN

 • ocena opłacalności i wyników finansowych




AKTUALIZACJA DANYCH

CENY ROLNE-co miesiąc
CENY ZIEMI-co kwartał
KALKULACJE ROLNICZE-marzec, wrzesień

   
Zadania, formy działalności i tematyka pracy Działu.

Kryteria oceny ofert obowiązujących w przetargach ograniczonych ofertowych na zakup nieruchomości rolnych Skarbu Państwa
pismo Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Szczecinie- plik pdf

eROLNIK - portal KOWR

GIEŁDY ROLNE

Instytucje współpracujące
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Agencja Rynku Rolnego - ceny produktów rolnych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Nieruchmości Rolnych
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - FADN
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR