Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 BarzkowiceZODR / Kontakt      
 
    dyplomy5462 dyplomy5461 dyplomy5460 dyplomy5459 dyplomy5458 dyplomy5457 dyplomy5456 dyplomy55 dyplomy54 dyplomy53 dyplomy52 dyplomy51 dyplomy50 dyplomy49 dyplomy47 dyplomy46 dyplomy45 dyplomy44 dyplomy43 dyplomy42 dyplomy41 dyplomy40 dyplomy39 dyplomy38 dyplomy37 dyplomy36 dyplomy35 dyplomy34 dyplomy33 dyplomy32 dyplomy31 dyplomy30 dyplomy29 dyplomy28 dyplomy27 dyplomy26 dyplomy25 dyplomy24 dyplomy23 dyplomy22 dyplomy21 dyplomy20 dyplomy19 dyplomy18 dyplomy17 dyplomy16 dyplomy15 dyplomy14 dyplomy13 dyplomy12 dyplomy11 dyplomy10 dyplomy9 dyplomy8 dyplomy7 dyplomy6 dyplomy4 dyplomy3 dyplomy2 dyplomy1

   

O ZODR
Mapka dojazdowaDyrekcja ZODR

Inspektor Ochrony Danych

Oddział w Koszalinie
Dział Technologii Produkcji Rolniczej
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
Dział Księgowości
Dział Administracyjno - Gospodarczy
Dział Teleinformatyki
Dział Kadr i Organizacji Pracy
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Prawnej
Stanowisko ds. Kontroli
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych


Sprawdź też nasze:
Pokoje hotelowe


 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR