Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 BarzkowiceProgram szkoleń      
 

Wymogi wzajemnej zgodności


Cross-compliance


Szkolenia dla rolników z zakresu wzajemnej zgodności

Harmonogram szkoleń z zakresu wzajemnej zgodności


Lista doradców rolnych uprawnionych do doradzania z zakresu cross-compliance

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej lub płtności do pomidorów

Cross-compliance- ostateczny termin wdrożenia minimalnych wymogów wzajemnej zgodności dla Polski.


   

Zadania, formy działalności i tematyka pracy Działu.

Transfer wiedzy i działalność informacyjna

Kursy e-learningowe
www.cdr.gov.pl


 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR