Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice
Zamówienia publiczne      
 
ZAKOŃCZONE
Przebudowa budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj – III etap

Informacja o unieważnieniu postępowania
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie przetargu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ - PFU
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty
Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz robót
Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz osób
Załącznik nr 5 do SIWZ - brak podstaw wykluczenia
Załącznik nr 6 do SIWZ - warunki udziału
Załącznik nr 7 do SIWZ - zobowiazanie podmiotu trzeciego
Załącznik nr 8 do SIWZ - grupa kapitałowa
Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy
Załącznik nr 10 do SIWZ - rzut pomieszczeń


Przebudowa budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj III etap
Ogłoszenie drugie


Unieważnienie przetargu
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie przetargu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ - PFU
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty
Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz robót
Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz osób
Załącznik nr 5 do SIWZ - brak podstaw wykluczenia
Załącznik nr 6 do SIWZ - warunki udziału
Załącznik nr 7 do SIWZ - zobowiazanie podmiotu trzeciego
Załącznik nr 8 do SIWZ - grupa kapitałowa
Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy
Załącznik nr 10 do SIWZ - rzut pomieszczeń


Przebudowa budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj III etap

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie przetargu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ - PFU
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty
Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz robót
Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz osób
Załącznik nr 5 do SIWZ - brak podstaw wykluczenia
Załącznik nr 6 do SIWZ - warunki udziału
Załącznik nr 7 do SIWZ - zobowiazanie podmiotu trzeciego
Załącznik nr 8 do SIWZ - grupa kapitałowa
Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy
Załącznik nr 10 do SIWZ - rzut pomieszczeń

   
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2020 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR