Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice


Zamówienia publiczne      
 


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Numer sprawy Tryb postępowania Nazwa sprawy Data ogłoszenia
EK.FADN.220.1.2019.DB zapytanie ofertowe Dotyczy świadczenia usługi hotelarskiej i gastronomicznej wraz z udostepnieniem sali konferencyjnej/szkoleniowej dla uczestników szkolenia Polski FADN 04-11-2019 r.
AG.220.18.2019 zapytanie ofertowe Dotyczy świadczenia usługi polegającej na odbiorze z siedziby zamawiającego 1. Odpadów zmieszanych, 2.Odpadów kuchennych 08-11-2019 r.
AG.220.19.2019 zapytanie ofertowe Dotyczy zamówienia na sukcesywną, bezgotówkową dostawę paliw płynnych na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 13-11-2019 r.
AG.220.20.2019 zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa mięsa oraz produktów zwierzęcych. 26-11-2019 r.
AG.220.21.2019 zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych, w szczególności: jaj, kiszonek, warzyw i owoców. 26-11-2019 r.
AG.220.22.2019 zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż artykułów spożywczych, w szczególnosci: pieczywa, ciast, mrożonek i ryb. 26-11-2019 r.
AG.220.23.2019 zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż artykułów spożywczych, w szczególnosci: przetworów sypkich, konserw, nabiału i napojów. 26-11-2019 r.
AG.220.24.2019 zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla następujących punktów poboru: Barzkowice, Nowogard, Choszczno. 26-11-2019 r.
AG.230.2.2019 zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych: dostęp do Internetu, telefonia stacjonarna. 26-11-2019 r.
AG.230.3.2019 zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usługi Internetu mobilnego wraz z routerem. 26-11-2019 r.
KZ.0642.12.1.1.2019.JK zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne i zamieszczenie reklamy prasowej w gazecie wojewódzkiej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich w związku z organizacją XXXIII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2020. 28-11-2019 r.
KZ.0642.12.1.2.2019.JK zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajmie: 1. hali namiotowej, 2. krzeseł na nogach metalowych z siedziskiem i oparciem. 28-11-2019 r.
KZ.0642.12.1.3.2019.JK zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie medyczne XXXIII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2020 przez karetki pogotowia w składzie: ratownik + ratownik-kierowca. 28-11-2019 r.
KZ.0642.12.1.6.2019.JK zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na projekcie, składzie, wydruku i dostawie do siedziby ZODR w Barzkowicach plakatów reklamowych, broszur informacyjnych oraz ulotek informacyjnych w związku z organizacją XXXIII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2020. 28-11-2019 r.
KZ.0642.12.1.7.2019.JK zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wykonanie niezależnych systemów nagłośnienia, 2. Wszystkie przewody poza sceną zabezpieczone przejazdami, 3. System bezprzewodowego nagłośnienia targów. 28-11-2019 r.
KZ.0642.12.1.4.2019.JK zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest usługa konferansjerska świadczona podczas XXXIII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2020 organizowanych przez Zamawiającego w dniach 11-13.09.2020 r w Barzkowicach. 28-11-2019 r.
KZ.0642.12.1.8.2019.JK zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajmie: 1. sceny zadaszonej o wymiarach 12 m x 10 m – 1 sztuka, 2. sceny zadaszonej o wymiarach 7 m x 6 m – 2 sztuki, w związku z organizacją przez zamawiającego XXXIII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2020 w dniach 11-13.09.2020 r. 28-11-2019 r.
KZ.0642.12.1.5.2019.JK zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest usługa konferansjerska świadczona podczas XXXIII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2020 organizowanych przez Zamawiającego w dniach 11-13.09.2020 r w Barzkowicach. Obsługa konferansjerska obejmująca wystawę zwierząt hodowlanych. 28-11-2019 r.
KZ.0642.12.1.9.2019.JK zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest wynajem i dostawa pojemników oraz wywóz odpadów komunalnych w związku z organizacją XXXIII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2020. 28-11-2019 r.
KZ.0642.12.1.10.2019.JK zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu, wykonaniu oraz wynajmie powierzchni wielkoformatowej typu LED w związku z emisją 15-sekundowego spotu reklamowego na telebimach zlokalizowanych w centrum Szczecina dotyczących XXXIII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2020. 28-11-2019 r.
KZ.0642.12.1.11.2019.JK zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest wynajem i serwis 48 kabin z umywalką oraz 2 kabin przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych w związku z organizacją XXXIII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2020. 28-11-2019 r.
KZ.0642.12.1.12.2019.JK zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajmie: 1.trybuny na 50 miejsc siedzących – 1 sztuka, 2.trybuny na 150 miejsc siedzących – 1 sztuka, w związku z organizacją przez zamawiającego XXXIII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2020 w dniach 11-13.09.2020 r. 28-11-2019 r.
KZ.0642.12.2.1.2019.JK zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest wynajem ogrodzeń przenośnych o wysokości ok. 1000 mm, umożliwiających szybki montaż i demontaż w ilości 120 m.b. w związku z organizacją przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Wiosennej Wystawy Ogrodniczo –Pszczelarskiej w terminie 25-26.04.2020 r. 28-11-2019 r.
KZ.0642.12.2.2.2019.JK zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne i zamieszczenie reklamy prasowej w gazecie wojewódzkiej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich w związku z organizacją Wiosennej Wystawy Ogrodniczo-Pszczelarskiej. 28-11-2019 r.
KZ.0642.12.2.3.2019.JK zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajmie: 1. hali namiotowej, 2.krzeseł na nogach metalowych z siedziskiem i oparciem 28-11-2019 r.
KZ.0642.12.2.4.2019.JK zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie medyczne Wiosennej Wystawy Ogrodniczo-Pszczelarskiej przez karetkę pogotowia w składzie: ratownik + ratownik-kierowca. 28-11-2019 r.
KZ.0642.12.2.5.2019.JK zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest usługa konferansjerska świadczona podczas Wiosennej Wystawy Ogrodniczo – Pszczelarskiej 2020 organizowanej w dniach 25-26.04.2020 r. na terenie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. 28-11-2019 r.
KZ.0642.12.2.6.2019.JK zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na projekcie, składzie, wydruku i dostawie do siedziby ZODR w Barzkowicach plakatów reklamowych, broszur informacyjnych oraz ulotek informacyjnych w związku z organizacją Wiosennej Wystawy Ogrodniczo-Pszczelarskiej 28-11-2019 r.
KZ.0642.12.2.7.2019.JK zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest ochrona terenów podczas Wiosennej Wystawy Ogrodniczo – Pszczelarskiej w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach przez 4 pracowników ochrony. 28-11-2019 r.
KZ.0642.12.2.8.2019.JK zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajmie sceny zadaszonej z nagłośnieniem o wymiarach 7 m x 6 m w związku z organizacją przez zamawiającego Wiosennej Wystawy Ogrodniczo-Pszczelarskiej w dniach 25-26.04.2020 28-11-2019 r.
KZ.0642.12.2.9.2019.JK zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest wynajem, dostawa i odbiór pojemników oraz wywóz odpadów komunalnych w związku z organizacją Wiosennej Wystawy Ogrodniczo-Pszczelarskiej. Pojemniki o pojemności 1100 l w ilości 8 sztuk. 28-11-2019 r.
KZ.0642.12.2.10.2019.JK zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu, wykonaniu oraz wynajmie powierzchni wielkoformatowej typu LED w związku z emisją 15-sekundowego spotu reklamowego na telebimach zlokalizowanych w centrum Szczecina dotyczących Wiosennej Wystawy Ogrodniczo-Pszczelarskiej. 28-11-2019 r.
KZ.0642.12.2.11.2019.JK zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest wynajem 5 kabin z umywalką w tym 1 kabiny przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych w związku z organizacją Wiosennej Wystawy ogrodniczo-Pszczelarskiej. 28-11-2019 r.
AG.251.9.1.2019 zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż jednej sztuki stacji meteorologicznej do Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 03-12-2019 r.
KZ.0642.12.2.12.2019.JK zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest wynajem, dostawa i odbiór pojemników oraz wywóz odpadów komunalnych w związku z organizacją Wiosennej Wystawy Ogrodniczo-Pszczelarskiej. 07-01-2020 r.
BHP.0642.1.2020.DZ zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie przeciwpożarowe przez 1 wóz gaśniczy (z wodą) III Wiosennej Wystawy Ogrodniczo-Pszczelarskiej. 13-01-2020 r.

   
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wiosenne Targi Ogrodnicze | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl