Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice
Zamówienia publiczne      
 


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Numer sprawy Tryb postępowania Nazwa sprawy Data ogłoszenia
AG.220.15.2020 zapytanie ofertowe dotyczące sukcesywnej sprzedaży i dostawy mięsa oraz produktów zwierzęcych na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 13-11-2020 r.
AG.220.16.2020 zapytanie ofertowe dotyczące sukcesywnej sprzedaży i dostawy przez Wykonawcę artykułów spożywczych, w szczególności: przetworów sypkich, konserw, nabiału i napojów na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 13-11-2020 r.
AG.220.17.2020 zapytanie ofertowe dotyczące sukcesywnej sprzedaży i dostawy przez Wykonawcę artykułów spożywczych, w szczególności: pieczywa, ciast, mrożonek i ryb na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 13-11-2020 r.
AG.220.18.2020 zapytanie ofertowe dotyczące sukcesywnej sprzedaży i dostawy przez Wykonawcę artykułów spożywczych, w szczególności jaj, kiszonek, warzyw i owoców na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 13-11-2020 r.
AG.220.12.2020 zapytanie ofertowe dotyczące sukcesywnej, bezgotówkowej dostawy paliw płynnych na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach przy użyciu kart elektronicznych – flotowych lub równoważnych 19-10-2020 r.
AG.220.13.2020 zapytanie ofertowe dotyczące odbioru odpadów komunalnych, pokonsumpcyjnych oraz wielogabarytowych na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 19-10-2020 r.
EK.FADN.220.1.2020.DB zapytanie ofertowe Ze względu na COVID 19 zapytanie ofertowe jest nieaktualne do odwołania.
"Świadczenie usługi hotelarskiej i gastronomicznej wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej/szkoleniowej dla uczestników szkolenia Polski FADN", z udziałem od 55 do 70 osób;

zmiana
19-10-2020 r.
AG.220.11.2020 zapytanie ofertowe dotyczące zakupu energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne ( Dz.U. z 2020 r. poz. 833. t.j. z późn. zm.) zwanej dalej energią elektryczną dla następujących punktów poboru: 1. Barzkowice 2, 73-134 Barzkowice 2. ul. Wojska Polskiego 67, 72-200 Nowogard 3. ul. Jagiełły 17 c/6, 73-200 Choszczno na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 14-10-2020 r.
AG.230.2.2020 zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług telefonii komórkowej z wykorzystaniem 60 kart SIM na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 14-10-2020 r.
AG.230.3.2020 zapytanie ofertowe świadczenia usług:
1. telekomunikacyjnych – dostęp do internetu,
2. Świadczenie usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna,
3. Świadczenie usługi Firewall sprzętowy do 150 użytkowników na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
14-10-2020 r.
AG.081.1.2020 zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu i dostawy pojemników oraz wywozu odpadów komunalnych w związku z organizacją III Międzyregionalnego Pokazu Alpak realizację zamówienia za cenę 05-08-2020 r.
AG.0642.1.1.2020 zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu i dostawy pojemników oraz wywozu odpadów komunalnych w związku z organizacją Wystawy Ogrodniczo-Pszczelarskiej w dniach 26-27.09.2020 r realizację zamówienia za cenę: 05-08-2020 r.
AG.2001.6.2020 wybór oferenta sporzadzenie dokumentacji w postaci programu funkcjonalno - użytkowego dla inwestycji pn:"Przebudowa II piętra budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego ODR w Barzkowicach" 30.07.2020 r.

   
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2020 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR