Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice

Zamówienia publiczne      
 Ogłoszenie o postepowaniu na podstawie art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych


Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa wyjazdu studyjnego na Węgry pn. „Węgierskie ekologiczne plantacje winorośli produkujące wina inspiracją do zawiązania współpracy na rzecz powstania grupy operacyjnej EPI”. Realizowanego w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf

Ogłoszenie o postępowaniu - plik pdf
Opis przedmiotu zamówienia - plik pdf
Druk ofertowy- plik pdf
Oświadczenie o spełnienu warunków udziału - plik pdf
Wzór umowy - plik pdfZapytania ofertowe


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi w ramach wyjazdu studyjnego na Węgry dla 40 osób pn. "Węgierskie ekologiczne plantacje winorośli produkujące wina inspiracja do zawiązania współpracy na rzecz powstania grupy operacyjnej EPI"

Unieważnienie zapytania- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- plik docZapytania ofertowe


Przedmiotem zamówienia jest wynajem 600 mb ogrodzeń przenosnych o wysokości ok. 1000 mm, na potrzeby realizacji operacji : „Polowe pokazy pracy innowacyjnych maszyn rolniczych ” realizowanych w ramach Planu Operacyjnego w zakresie SIR na 2019 r., które odbęda się podczas Targów Rolnych 2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- plik docZapytania ofertowe


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi w ramach wyjazdu studyjnego do Francji pn. ”Technologia produkcji zwierzęcej- innowacyjne rozwiązania w hodowli bydła, owiec i kóz”, który odbędzie się w dniach 07- 11.10.2019 r., realizowanego w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- plik doc
Powrót


   
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR