Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 BarzkowiceTechnologia      
 
Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

sir

sir


sir


sir


sir


sir

SIR - CELE I ZADANIA

Zainteresowanych współpracą w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zapraszamy do rejestracji jako partner.

Formularz rejestracji partnerów SIR dostępny jest na stronie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

ZAPROSZENIE DO WSPӣPRACY W RAMACH EIP-AGRI.

Warunki i zasady udziału w naborze projektów w ramach partnerstwa PP.

Seminarium "Innowacje w rolnictwie i innowacyjna przedsiębiorczość w gospodarstwie rolnym- małe przetwórstwo"

Lista brokerów innowacji SIR

Lista ocenionych operacji zgłoszonych przez Partnerów KSOW w ramach konkursu nr 1/2017 do Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKłADANIA PROPOZYCJI OPERACJI DO REALIZACJI W PLANIE OPERACYJNYM KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH W LATACH 2016 - 2017

    Strona Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich na Facebooku - zachęcamy do odwiedzenia i polubienia.
    Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie jako koordynator Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich utworzyło stronę Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich na portalu Facebook.
    Na stronie będą mogli Państwo na bieżąco śledzić kalendarium wydarzeń organizowanych w ramach SIR oraz zapoznać się z nowinkami i ciekawostkami m.in. na temat innowacyjnych rozwizań w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz aktualności związanych z działaniem SIR i Europejskiego Partnerstwa na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa EIP-AGRI.


    Zachęcamy do odwiedzenia i polubienia strony:
https://www.facebook.com/SiecSIR/

VI nabór wniosków M16 Współpraca w przedmiocie opracowania i wdrożenia innowacji – nabór od dnia 30 kwietnia 2022 r. do dnia 15 czerwca 2022 r.

   
Zadania, formy działalności i tematyka pracy Działu.


Skup płodów rolnych w 2023r.

Wyniki badań próbek ziarna gatunków zbóż Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB

INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN

Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza

Nowe zasady identyfikacji i rejestracji zwierząt

System identyfikacji i rejestracji zwierząt - Nowa Ustawa - KONIE
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR