Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice
Technologia      
 
Zapytania ofertowe


piko Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi organizacji wyjazdu studyjnego pn. „ Przetwórstwo mleka sposobem na dywersyfikacje dochodów „ w dniach 06-07 grudnia 2018 r. dla 20 osób + kierowca

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
formularz ofertowy- plik doc


piko Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w ramach wyjazdu studyjnego dla 40 osób w Międzynarodowej wystawie zwierząt gospodarskich pn. EURO TIRE-HANNOWER 2018: ,,Nowe rasy zwierząt gospodarskich - przykładem innowacyjnych rozwiązań genetycznych i technologicznych i wzrostu opłacalności produkcji zwierzęcej”, który odbędzie się w dniach 13/14.XI. 2018r. w HANNOWERZE , realizowanego w ramach Planu operacyjnego KSOW na rok 2018 w zakresie SIR.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
formularz ofertowy- plik doc
Doświadczenie- plik pdf


piko 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usług Cateringowych – składających się z : degustacji produktów tradycyjnych i lokalnych przeprowadzenie serwisu kawowego oraz obiadu dla uczestników dla 50 osób w dniu 18.09.2018r. na potrzeby wyjazdu studyjnego pn. ,, Innowacyjne i alternatywne metody upraw oraz metody poprawy rentowności w małych gospodarstwach specjalistycznych” organizowanym w dniach 18-21.09.2018, realizowanego w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2017-2018 w zakresie SIR.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
formularz ofertowy- plik doc


piko 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług noclegowych oraz wyżywienia w dniach 19-21.09.2018r. na potrzeby wyjazdu studyjnego: ,,Innowacyjne i alternatywne metody upraw oraz metody poprawy rentowności w małych gospodarstwach specjalistycznych” realizowanego w dniach 18-21.09.2018, realizowanego w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2017-2018 w zakresie SIR

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
formularz ofertowy- plik doc


piko Przedmiotem zamówienia jest wynajem autokaru z kierowcą na 50 osób celem przewozu uczestników biorących udział w szkoleniu wyjazdowym pn. ,, Innowacyjne i alternatywne metody upraw oraz metody poprawy rentowności w małych gospodarstwach specjalistycznych” organizowanym w dniach 18-21.09.2018, realizowanego w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2017-2018 w zakresie SIR

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
formularz ofertowy- plik doc


piko 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi: udostępnienia gospodarstwa, oraz przeprowadzenie prelekcji dot. innowacji, przedstawienie metod wykorzystania surowca w celu poprawy rentowności, oraz przedstawienie problematyki rolnictwa ekologicznego, przeprowadzenia warsztatów/pokazów wraz przeprowadzenie usługi gastronomicznej - na potrzeby wyjazdu studyjnego: ,, Innowacyjne i alternatywne metody upraw oraz poprawy rentowności w małych gospodarstwach specjalistycznych” realizowanego w dniach 20.09.2018, realizowanego w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2017-2018 w zakresie SIR.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
formularz ofertowy- plik doc


piko Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi : prezentacji gospodarstwa zajmującego się uprawą lawendy/ szkółki drzewek/ krzewów ozdobnych wraz z profesjonalnym przedstawieniem zagadnień dot. uprawy roślin, innowacji oraz przedstawienie metod wykorzystania surowca w celu poprawy rentowności - na potrzeby wyjazdu studyjnego: ,, Innowacyjne i alternatywne metody upraw oraz poprawy rentowności w małych gospodarstwach specjalistycznych” realizowanego w dniach 18-21.09.2018, realizowanego w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2017-2018 w zakresie SIR.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
formularz ofertowy- plik doc


piko Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług noclegowych oraz wyżywienia w dniach 18-19.09.2018r. na potrzeby wyjazdu studyjnego: ,,Innowacyjne i alternatywne metody upraw oraz metody poprawy rentowności w małych gospodarstwach specjalistycznych” realizowanego w dniach 18-21.09.2018, realizowanego w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2017-2018 w zakresie SIR.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
formularz ofertowy- plik doc


piko Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi w ramach realizacji operacji „ Wyjazd studyjny dla rolników, przedsiębiorców rolnych, doradców rolnych, partnerów SIR do Szwecji. Doświadczenia w tworzeniu i funkcjonowaniu grup operacyjnych „ , który odbędzie się w dniach 17-19.09.2018 w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019

Zapytanie ofertowe- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Opis szczegółowy- plik pdf
formularz ofertowy- plik doc


piko Przedmiotem zamówienia jest dostawa 200 szt. materiałów promocyjnych ( tj. długopisy , kalendarz oraz ulotka ) , oznakowanych zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 na potrzeby realizacji operacji ‘’ Polowe pokazy pracy maszyn rolniczych – innowacje ‘’, które odbędą się podczas Tarów Rolnych 2018r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
formularz ofertowy- plik doc


piko Przedmiotem zamówienia jest wynajem 600 mb ogrodzeń przenośnych o wysokości ok. 1000 mm, na potrzeby realizacji operacji ‘’ Polowe pokazy pracy maszyn rolniczych – innowacje ‘’, które odbędą się podczas Tarów Rolnych 2018r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
formularz ofertowy- plik doc


piko Przedmiotem zamówienia jest przewóz 20 osób na potrzeby realizacji wyjazdu studyjnego: "Przetwórstwo mleka sposobem na dywersyfikację dochodów", który odbędzie się w dniach 28-30.11.2017 r., realizowanego w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
formularz ofertowy- plik doc


piko Przedmiotem zamówienia jest dostawa usługi noclegowej na potrzeby realizacji operacji "Przetwórstwo mleka sposobem na dywersyfikację dochodów", który odbędzie się w dniach 28-30.11.2017r. realizowanego w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
formularz ofertowy- plik doc


piko Przedmiotem zamówienia jest usługa gastronomiczna (obiad) dla 20 osób na potrzeby realizacji operacji "Przetwórstwo mleka sposobem na dywersyfikację dochodów", który odbędzie się w dniach 28-30.11.2017r. realizowanego w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
formularz ofertowy- plik doc


piko Przedmiotem zamówienia jest prezentacja gospodarstwa/firmy zajmującego się produkcją serów zagrodowych i farmerskich znajdującego się w powiecie nowosolskim w województwie Lubuskim lub górowskim w województwie Dolnośląskim w dniu 28.11.2017 r., na potrzeby realizacji operacji "Przetwórstwo mleka sposobem na dywersyfikację dochodów", który odbędzie się w dniach 28-30.11.2017r. realizowanego w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
formularz ofertowy- plik doc


piko Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów serowarskich dla 20 osób na potrzeby realizacji operacji "Przetwórstwo mleka sposobem na dywersyfikację dochodów", który odbędzie się w dniach 28-30.11.2017r. realizowanego w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
formularz ofertowy- plik doc


piko Przedmiotem zamówienia jest przewóz 20 osób na potrzeby realizacji wyjazdu studyjnego: "Przetwórstwo mleka sposobem na dywersyfikację dochodów", który odbędzie się w dniach 28-30.11.2017 r., realizowanego w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR

Unieważnienie- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
formularz ofertowy- plik doc


piko Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 zestawów materiałów promocyjnych z nadrukiem na potrzeby realizacji operacji "Przetwórstwo mleka sposobem na dywersyfikację dochodów", który odbędzie się w dniach 28-30.11.2017r. realizowanego w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR

Zapytanie ofertowe- plik pdf
formularz ofertowy- plik doc
Załącznik 2- plik doc


piko Przedmiotem zamówienia jest dostawa usługi noclegowej na potrzeby realizacji operacji "Przetwórstwo mleka sposobem na dywersyfikację dochodów", który odbędzie się w dniach 28-30.11.2017r. realizowanego w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR

Unieważnienie- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
formularz ofertowy- plik doc


piko Przedmiotem zamówienia jest usługa gastronomiczna (obiad) dla 20 osób na potrzeby realizacji operacji "Przetwórstwo mleka sposobem na dywersyfikację dochodów", który odbędzie się w dniach 28-30.11.2017r. realizowanego w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR

Unieważnienie- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
formularz ofertowy- plik doc


piko Przedmiotem zamówienia jest usługa gastronomiczna/cateringowa na potrzeby realizacji operacji "Przetwórstwo mleka sposobem na dywersyfikację dochodów", który odbędzie się w dniach 28-30.11.2017r. realizowanego w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR

Unieważnienie- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
formularz ofertowy- plik doc


piko Przedmiotem zamówienia jest dostawa 80 zestawów odzieży ochronnej na potrzeby realizacji operacji "Przetwórstwo mleka sposobem na dywersyfikację dochodów", który odbędzie się w dniach 28-30.11.2017r. realizowanego w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR

Zapytanie ofertowe- plik pdf
formularz ofertowy- plik doc


piko Przedmiotem zamówienia jest usługi/ opracowania i wydruku plakatów informacyjnych na potrzeby realizacji operacji "Przetwórstwo mleka sposobem na dywersyfikację dochodów", który odbędzie się w dniach 28-30.11.2017r. realizowanego w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
formularz ofertowy- plik doc


piko Przedmiotem zamówienia jest prezentacja gospodarstwa/firmy zajmującego się produkcją serów zagrodowych i farmerskich znajdującego się w powiecie nowosolskim w województwie Lubuskim lub górowskim w województwie Dolnośląskim w dniu 28.11.2017 r., na potrzeby realizacji operacji "Przetwórstwo mleka sposobem na dywersyfikację dochodów", który odbędzie się w dniach 28-30.11.2017r. realizowanego w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR

Unieważnienie- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
formularz ofertowy- plik doc


piko Przedmiotem zamówienia jest usługa poligraficzna polegająca na wykonaniu stojaka reklamowego typu roll-up na potrzeby realizacji operacji "Przetwórstwo mleka sposobem na dywersyfikację dochodów", który odbędzie się w dniach 28-30.11.2017r. realizowanego w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
formularz ofertowy- plik doc
Załącznik 2- plik doc


piko Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów serowarskich dla 20 osób na potrzeby realizacji operacji "Przetwórstwo mleka sposobem na dywersyfikację dochodów", który odbędzie się w dniach 28-30.11.2017r. realizowanego w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR

Unieważnienie- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
formularz ofertowy- plik doc


piko Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenia wykładów na potrzeby realizacji operacji pn. „Nowe spojrzenie na gospodarkę pasieczną” realizowanej w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
formularz ofertowy- plik doc


piko Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wykładów nt:
1. Pojęcie innowacji w rolnictwie oraz ich finansowanie. Czas trwania: 1 godzina lekcyjna (45 minut)
2. Potrzeby doradcze rolników w zakresie ekonomiki i technologii produkcji. Czas trwania: 2 godziny lekcyjne (90 minut)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- plik doc
Kwestionariusz- plik doc
Oświadczenie- wykładowca- plik doc
Wymagania- wykładowca- plik doc


piko Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wykładów nt: Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji. Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie w Polsce.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- plik doc
Kwestionariusz- plik doc
Oświadczenie- wykładowca- plik doc
Wymagania- wykładowca- plik doc


piko Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali konferencyjnej w Koszalinie lub okolicach (max. 25 km od Koszalina) wraz z usługą gastronomiczną dla 100 osób na potrzeby realizacji operacji pn.”Nowoczesne spojrzenie na gospodarkę pasieczną” realizowanej w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- plik doc


piko Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne i wydruk 30 szt. plakatów na potrzeby realizacji operacji pn. „Nowe spojrzenie na gospodarkę pasieczną” realizowanej w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- plik doc


piko Przedmiotem zamówienia jest dostawa 200 kompletów materiałów konferencyjnych (tj. teczka, notatnik, długopis) na potrzeby realizacji operacji pn. „Nowe spojrzenie na gospodarkę pasieczną” realizowanej w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- plik doc


piko Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na dostarczeniu wyżywienia (obiad, serwis kawowy) dla uczestników konferencji w siedzibie ZODR w Barzkowicach w dniu 18.11.2017 r. na potrzeby realizacji operacji pn. „Nowe spojrzenie na gospodarkę pasieczną” realizowanej w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- plik doc


piko Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu dla 40 osób na potrzeby operacji nt. Możliwości rozwoju gospodarstw ekologicznych.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- plik pdf


piko Dotyczy zamówienia na świadczenie usług noclegowych oraz cateringowych na potrzeby operacji nt. Możliwości rozwoju gospodarstw ekologicznych, które odbędzie się w biodynamicznym gospodarstwie ekologicznym o wielokierunkowym profilu, w powiecie szczecineckim, w dn. 26-27.10. 2017 r. Operacja realizowana jest w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe- plik pdf
Formularz ofertowy- dokument word


piko Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali wykładowej w dniu 27.10.2017 r., (od godziny 8-16)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


pikoPrzedmiotem zamówienia jest zakup: 40 długopisów z pamięcią USB 8 GB z logotypem w załączeniu w ramach realizacji projektu: "Rynki rolne, trendy i innowacyjność w agrobiznesie".
sir

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


pikoPrzedmiotem zamówienia jest zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz sali wykładowej dla uczestników szkolenia nt. „Innowacje organizacyjne w usługach agroturystycznych” w dniach 25/26.10.2017 r. realizowanego w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


pikoPrzedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wykładów nt:
1. Innowacje w turystyce (turystyce wiejskiej) – 2 h lekcyjne (90 min)
2. Promowanie innowacyjnego podejścia w działalności agroturystycznej - studia przypadków – 2 h lekcyjne (90 min)
3. Innowacyjne rozwiązania w zakresie marketingu usług turystyki wiejskiej – 2 h lekcyjne (90 min)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Opis wymagań stawianych wykonawcom
Oświadczenia Wykonawcy
Wzór kwestionariusza osobowego – CV


piko1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu dla 40 osób na potrzeby realizacji wyjazdu studyjnego pn.: ,,Innowacje organizacyjne w usługach agroturystycznych”, który odbędzie się w dniu 26.10.2017r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


pikoPrzedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych/cateringowych na potrzeby seminarium nt. Transfer najnowszych wyników doświadczeń w chowie i hodowli królików do gospodarstw rodzinnych” które odbędzie się w siedzibie Instytutu Zootechniki Państwowym Instytucie Badawczym w Balicach, realizowanego w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


pikoPrzedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wykładów na potrzeby wyjazdu studyjnego: „Towarowe gospodarstwa ekologiczne - przykładem innowacyjnych rozwiązań technologicznych.”, który odbędzie się w dniach 20-22.09.2017r., realizowanego w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3


pikoPrzedmiotem zamówienia jest świadczenie usług noclegowych i cateringowych na potrzeby realizacji wyjazdu studyjnego: ,,Towarowe gospodarstwa ekologiczne - przykładem innowacyjnych rozwiązań technologicznych.”, który odbędzie się w dniach 20-22.09.2017r., realizowanego w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
edu

Karta zgłoszenia


pikoPrzedmiotem zamówienia jest zakup materiałów szkoleniowych: teczka, notes i długopis na potrzeby realizacji wyjazdu studyjnego: ,,Towarowe gospodarstwa ekologiczne - przykładem innowacyjnych rozwiązań technologicznych.”, który odbędzie się w dniach 20-22.09.2017r., realizowanego w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


pikoPrzedmiotem zamówienia jest usługa przewozu osób na potrzeby realizacji wyjazdu studyjnego: ,,Towarowe gospodarstwa ekologiczne - przykładem innowacyjnych rozwiązań technologicznych.”, który odbędzie się w dniach 20-22.09.2017r., realizowanego w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


pikoPrzedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi gastronomicznej (obiadu) dla 45 osób na potrzeby wyjazdu studyjnego nt. Transfer najnowszych wyników doświadczeń w chowie i hodowli królików do gospodarstw rodzinnych w dniu 25.09.2017r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


pikoPrzedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi gastronomicznej (obiadu) dla 45 osób na potrzeby wyjazdu studyjnego nt. Transfer najnowszych wyników doświadczeń w chowie i hodowli królików do gospodarstw rodzinnych w dniu 27.09.2017r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


pikoPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie jednego stojaka reklamowego typu roll-up na potrzeby realizacji wyjazdu studyjnego połączonego z seminarium ,"Transfer najnowszych doświadczeń w chowie i hodowli królików do gospodarstw rodzinnych"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


pikoPrzedmiotem zamówienia jest usługa poligraficzna polegająca opracowaniu i wydruku plakatów informacyjnych w ilości 20 sztuk, format A3, papier kredowany (matowy, 150g/m2) na potrzeby realizacji operacji „Transfer najnowszych wyników doświadczeń w chowie i hodowli królików do gospodarstw rodzinnych”, która odbędzie się w dniach 25-27.09.2017r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


pikoPrzedmiotem zamówienia jest świadczenie usług noclegowych na potrzeby seminarium nt. Transfer najnowszych wyników doświadczeń w chowie i hodowli królików do gospodarstw rodzinnych” które odbędzie się w siedzibie Instytutu Zootechniki Państwowym Instytucie Badawczym w Balicach, realizowanego w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


pikoPrzedmiotem zamówienia jest opracowanie i druk broszury wraz z opracowaniem projektu okładki na podstawie przesłanych materiałów na potrzeby realizacji operacji pn. "Polowe pokazy pracy maszyn rolniczych – innowacje"

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


pikoPrzedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa do Zamawiającego 45 zestawów materiałów promocyjnych z nadrukiem na potrzeby realizacji wyjazdu studyjnego połączonego z seminarium "Transfer najnowszych doświadczeń w chowie i hodowli królików do gospodarstw rodzinnych"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Szczegółowy opis zamówienia


piko1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu dla 45 osób na potrzeby realizacji wyjazdu studyjnego: "Transfer najnowszych wyników doświadczeń w chowie i hodowli królików do gospodarstw rodzinnych", który odbędzie się w dniach 25-27.09.2017r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Załącznik


pikoPrzedmiotem zamówienia jest:
 • 1.Druk oraz skład zaproszeń, 150 szt., format A4, trzykrotnie złożony, papier do druku cyfrowego (matowy, 160g/m2), na potrzeby realizacji operacji pn. „Polowe pokazy pracy maszyn rolniczych – innowacje”. Projekt zaproszenia zgodny z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania. Projekt zaproszenia należy skonsultować z Zamawiający w celu dokonania ostatecznej akceptacji.
 • 2.Usługa poligraficzna polegająca na wydruku plakatów informacyjnych, 20 szt., format A3, papier kredowany (matowy, 150 g/m2) na potrzeby realizacji operacji pn. „Polowe pokazy pracy maszyn rolniczych – innowacje”. Projekt plakatu zgodny z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania. Projekt plakatu należy skonsultować z Zamawiający w celu dokonania ostatecznej akceptacji.


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowe
  Wzór plakatu
  Wzór zaproszenia


  pikoPrzedmiotem zamówienia jest dostawa 150 szt. długopisów (wkład – kolor niebieski) oraz 150 szt. kalendarzy kieszonkowych (na rok 2018) oznakowanych zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy
  zapytanie ofertowe-korekta
  Załącznik nr 4


  pikoPrzedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. banerów typu winder z podstawą przygotowaną do trudnych warunków atmosferycznych oraz pokrowcem materiałowym do w/w flag na potrzeby realizacji operacji pn. „Polowe pokazy pracy maszyn rolniczych – innowacje”. Banery powinny być oznakowane zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy
  zapytanie ofertowe-korekta
  Załącznik nr 4


  pikoPrzedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wynajmu sali konferencyjnej z nagłośnieniem oraz rzutnikiem multimedialnym na min. 45 osób na potrzeby realizacji seminarium: ,,Transfer najnowszych wyników doświadczeń w chowie i hodowli królików do gospodarstw rodzinnych”, które odbędzie się w dniu 26.09.2017r.

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Zapytanie ofertowe
  Załącznik


  pikoPrzedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wykładów nt:
  ,,Chów królików szansą dla gospodarstw rodzinnych.”
  Czas trwania: 1 godzina lekcyjna (45 minut)
  ,,Dobrostan na fermie oraz wpływ żywienia na jakość mięsa króliczego”
  Czas trwania: 2 godziny lekcyjne (90 minut)
  ,,Innowacyjne rozwiązania w chowie i hodowli królików
  Czas trwania: 1 godzina lekcyjna (45 minut)
  ,,Ekologiczne metody chowu królików przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań”
  Czas trwania: 1 godzina lekcyjna (45 minut)
  ,,Organizacja pracy na fermie doświadczalnej, zasady żywienia królików” – wykład praktyczny
  Czas trwania: 2 godziny lekcyjne (90 minut)
  ,,Organizacja pracy na fermie wielkotowarowej, innowacyjne rozwiązania w chowie i hodowli zwierząt na fermach wielkotowarowych, zasady żywienia królików oraz nowe trendy w żywieniu zwierząt” – wykład praktyczny
  Czas trwania: 4 godziny lekcyjne (180 minut)
  na potrzeby realizacji działania:
  ,,Transfer najnowszych wyników doświadczeń w chowie i hodowli królików do gospodarstw rodzinnych”, które odbędzie się w dniu 26-27.09.2017r.

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy
  Zal. 1 - Wymagania stawiane wykładowcy
  Zal. 2 - Oświadczenie wykonawcy
  Zal. 3 - Kwestionariusz osobowy


  pikoPrzedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych na potrzeby realizacji konferencji "Innowacyjne metody uprawy roślin – rolnictwo precyzyjne", która odbędzie się w dniu 23.11.2016 r.

  Zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  pikoZachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach informuje o dokonaniu zmiany w załączniku Nr 2. pkt.1. i 2., w zapytaniu ofertowym dotyczącym zakupu materiałów promocyjnych z nadrukiem na potrzeby realizacji operacji "Innowacyjne metody uprawy roślin - rolnictwo precyzyjne" w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR. Jednocześnie informujemy, iż w związku z wprowadzonymi zmianami przedłużono terminu składania ofert. Oferty należy składać do 13.11.2016 do godziny 12.00.

  Zapytanie ofertowe - zmiana
  Zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 - po zmianach
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  pikoPrzedmiotem zamówienia jest świadczenie usług - druk i skład zaproszeń wraz z dostawą do Zamawiającego, 60 sztuk, na potrzeby realizacji konferencji ,,Wykorzystanie krajowych źródeł białka roślinnego w produkcji, obrocie i przeznaczeniu na cele paszowe".

  Zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy
  Zaproszenie
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  pikoPrzedmiotem zamówienia jest świadczenie usług – wynajem sali konferencyjnej, usługi gastronomiczne na potrzeby realizacji konferencji "Wykorzystanie krajowych źródeł białka roślinnego w produkcji, obrocie i przeznaczeniu na cele paszowe"", która odbędzie się w dniu 09.11.2016 r.

  Zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  pikoPrzedmiotem zamówienia jest świadczenie usług – zakup z dostawa do Zamawiającego 60 zestawów materiałów promocyjnych z nadrukiem na potrzeby realizacji konferencji "Wykorzystanie krajowych źródeł białka roślinnego w produkcji, obrocie i przeznaczeniu na cele paszowe", która odbędzie się w dniu 09.11.2016 r.

  Zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy
  Załącznik 2
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  piko Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali wykładowej i wyżywienie na potrzeby realizacji projektu pt.: "Trendy w agrobiznesie - innowacje w rynkach rolnych".

  Zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  piko Przedmiotem zamówienia są materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu: "Trendy w agrobiznesie - innowacje w rynkach rolnych".

  Zapytanie ofertowe
  Nadruk
  Formularz ofertowy
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  piko Przedmiotem zamówienia jest świadczenie jednodniowej usługi transportowej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, na potrzeby realizacji projektu pt. "Wdrażanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowanie procesu tworzenia miejsc pracy na terenach wiejskich"

  zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  piko Przedmiotem zamówienia jest zakup podręczników pt. "Przedsiębiorczość i innowacyjność" na potrzeby realizacji projektu pt. "Wdrażanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowanie procesu tworzenia miejsc pracy na terenach wiejskich"

  zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  piko Przedmiotem zamówienia jest zakwaterowanie, wyżywienie i wynajem sali wykładowej na potrzeby realizacji projektu pt. "Wdrażanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowanie procesu tworzenia miejsc pracy na terenach wiejskich"

  zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  piko Przedmiotem zamówienia jest prezentacja oferty gospodarstwa agroturystycznego, edukacyjnego, w tym własnej oferty gastronomicznej w postaci regionalnego poczęstunku na potrzeby realizacji projektu pt. "Wdrażanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowanie procesu tworzenia miejsc pracy na terenach wiejskich"

  zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  piko Przedmiotem zamówienia jest prezentacja oferty Ośrodka lub gospodarstwa agroturystycznego, w tym własnej oferty gastronomicznej w postaci tradycyjnego dania kuchni polskiej na potrzeby realizacji projektu pt. "Wdrażanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowanie procesu tworzenia miejsc pracy na terenach wiejskich"

  zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  piko Przedmiotem zamówienia jest zakwaterowanie i wyżywienie na potrzeby realizacji szkolenia pt "Panele Fotowoltaiczne w gospodarstwach rolnych w województwie zachodniopomorskim".

  zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  piko Przedmiotem zamówienia są materiały biurowe na potrzeby realizacji szkolenia pt "Panele Fotowoltaiczne w gospodarstwach rolnych w województwie zachodniopomorskim".

  zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  pikoPrzedmiotem zamówienia wynajęcie autokaru na potrzeby szkolenia pt "Panele Fotowoltaiczne w gospodarstwach rolnych w województwie zachodniopomorskim".

  zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  piko SPD.081.1.22.2016.PM - Usługa poligraficzna - druk broszury na potrzeby realizacji operacji "Polowe pokazy pracy maszyn - innowacje"

  Broszura-zapytanie
  Broszura -załącznik 1
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  w przypadku zainteresowania ofertą treść i skład broszury do pobrania u zamawiającego

  piko SPD.081.1.14.2016.PM - banery reklamowe, na potrzeby realizacji operacji "Polowe pokazy pracy maszyn - innowacje"

  Baner-zapytanie
  Baner-formularz
  Baner-projekt
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Zal.1

  piko SPD.081.1.17.2016.PM - materiały promocyjne, na potrzeby realizacji operacji "Polowe pokazy pracy maszyn - innowacje"

  Materiały promocyjne-zapytanie
  Materiały promocyjne-formularz
  Załącznik nr 2 do zapytania (doc)
  Nadruk-długopis (doc)
  Nadruk-notes (doc)
  Nadruk-torba (doc)
  SIR-księga
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Zal.1

  piko SPD.081.1.18.2016.PM - plakat informacyjny, na potrzeby realizacji operacji "Polowe pokazy pracy maszyn - innowacje"

  Plakaty-zaproszenie
  Projekt plakatu
  Plakat-zapytanie
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Zal.1

  piko SPD.081.1.19.2016.PM - reklama operacji, na potrzeby realizacji operacji "Polowe pokazy pracy maszyn - innowacje"

  Reklama-zapytanie
  Reklama-formularz
  Reklama-projekt
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Zal.1

  piko SPD.081.1.16.2016.PM - zaproszenia, na potrzeby realizacji operacji "Polowe pokazy pracy maszyn - innowacje"

  Zaproszenie-zapytanie
  Zaproszenie-formularz
  Zaproszenie-projekt
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Zal.1     
  Zadania, formy działalności i tematyka pracy Działu.

  Ustawa o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

  Ustawa o zmianie ustawy o podatku od osób fizycznych

  Skup zbóż i rzepaku w 2019r.
  Skup zbóż i rzepaku w 2018r.
  Skup zbóż i rzepaku w 2017r.
  INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN

  Lista podmiotów świadczących usługi zbioru, transportu, i unieszkodliwiania padłych zwierzat

  Nowe normy dla wędzonych produktów pochodzenia zwierzęcego

  Karate Zeon przeciwko zachodniej kukurydzianej stonce korzeniowej
  Karate Zeon Ryzyka mikrobiologiczne

  STOP dla przekroczeń norm POZOSTAŁOŚCI środków ochrony roślin w żywności


  Informacja
  Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Wpływ obecnych zmian klimatycznych na rolnictwo

  Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza

  Ubezpieczenia zwierząt i upraw gospodarskich
  Informacja o dopłatach do składek z tytułu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
  Rozporządzenie Rady Ministrów
  Ustawa z dnia 07 lipca 2005 r.

  UPRAWY ROLNICZE
  Obowiązek zawierania pisemnych umów na dostawę produktów rolnych.


  WARZYWNICTWO
  Nowe gatunki i odmiany
  Nowoczesne sposoby uprawy gleby w produkcji warzyw- cz.1
  cz.2

  ZIELARSTWO
  Rynek Ziół w Polsce i Unii Europejskiej
  Bez Czarny

  Najstarsze forum pszczelarskie
  www.forum.zagajnik.xwp.pl
  Przydatne linki
  www.coboru.pl

   
  O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
  Copyright © 2020 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR