Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 BarzkowiceTechnologia      
 
Projekt „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin” eDWIN - najważniejsze informacje


Projekt finansowany jest w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność
i jakość e-usług publicznych” II Osi priorytetowej „E-administracja
i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Prace nad projektem eDWIN trwają już od czerwca 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosi aż 20 902 508,02 zł, z czego ze środków europejskich pochodzi 17 689 792,53 zł, zaś resztę stanowią środki z budżetu państwa. eDWIN był pierwszym projektem z zakresu rolnictwa, finansowanym w ramach programu Polska Cyfrowa. Pomysłodawcą oraz liderem projektu jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, który wspólnie z partnerami z całej Polski w tym Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach realizuje założenia programu, zwiększając dostępność
i jakość e – usług publicznych z zakresu doradztwa i wspomagania decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin. Pozostali partnerzy uczestniczący w projekcie to: wszystkie wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe oraz Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy. Ponadto, eDWIN został objęty patronatem przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem realizowanego projektu jest stworzenie krajowego systemu informatycznego na rzecz ochrony roślin – systemu, który w znaczący sposób wpłynie na jakość i ilość produkowanej w Polsce żywności.

System składa z czterech e-usług opartych o publiczne doradztwo rolnicze tj.:

Wirtualne gospodarstwo - odpowiadające za wspomaganie decyzji w zakresie stosowania środków ochrony roślin, monitoring agrofagów oraz wirtualna karta pola. Usługa umożliwia pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o wystąpieniu na danym obszarze agrofagów. W ramach tej usługi rolnicy mogą ewidencjonować swoją pracę, układać i rejestrować plany ochrony roślin, dokonywać odpowiedniego doboru i terminu stosowania środków ochrony roślin. Aplikacja powiadamia o ewentualnych zagrożeniach na polu oraz ułatwia kontakt z doradcą rolniczym. Żeby w pełni korzystać z tej usługi rolnik musi się zarejestrować oraz dokonać wyboru swoich pól w usłudze,

Śledzenie pochodzenia produktów - polega na oznaczeniu produktów jako pochodzące z rolnictwa oraz pokazaniu zastosowanych do jego produkcji środków ochrony roślin,

Raportowanie zagrożeń - usługa, dzięki której możliwe jest generowanie raportów zagrożeń, w tym rozpoznawanie agrofagów, sygnalizacja i monitoring ich występowania,

Udostępnianie danych meteorologicznych – usługa pozwalająca na pozyskanie danych meteorologicznych zagregowanych do poziomu lokalnego.

Poprzez aplikację rolnicy będą otrzymywali powiadomienia
o zagrożeniach na polu, możliwości występowania szkodników, załamaniach pogody lub porady czy, kiedy i w jakiej ilości stosować środki ochrony roślin. Ponadto aplikacja umożliwi szybki i łatwy kontakt z doradcą rolniczym. Oprócz tego rolnicy będą także na bieżąco otrzymywali aktualne dane meteorologiczne. W tym celu w całej Polsce budowana jest sieć stacji meteorologicznych (łącznie będzie ich prawie 600). Dane ze stacji przetwarzane będą także przez modele, które pozwolą na przygotowanie sprecyzowanego pod daną uprawę komentarza agrometeorologicznego, dzięki któremu rolnik będzie mógł podjąć decyzję np. o terminie wysiewu konkretnej rośliny. Aplikacja w swoim założeniu wspomaga unijną dyrektywę dotyczącą obowiązku stosowania zasad integrowanej ochrony roślin i krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. Przekłada się to na zwiększenie świadomości wśród profesjonalnych użytkowników ŚOR, którzy powinni w sposób racjonalny podchodzić do kwestii ochrony środowiska oraz zwiększać bezpieczeństwo przy produkowanej żywności. Ponadto kadry doradcze ośrodków doradztwa rolniczego wyposażone w dodatkowe narzędzie do pracy mogą w sposób efektywniejszy identyfikować aktualne potrzeby wśród użytkowników.

Wyszczególnieni odbiorcy usługi internetowej to głównie:

• Użytkownicy środków ochrony roślin, w szczególności rolnicy, sadownicy, działkowcy;
• Doradcy będący pracownikami wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego;
• Konsumenci żywności i przedsiębiorstwa rolno-przetwórcze;
• Jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne prowadzące działalność w zakresie ochrony roślin na szczeblu centralnym;
• Uczelnie wyższe, jednostki naukowe, instytuty badawcze i pracownicy naukowi;
• Inne instytucje publiczne jak policja czy straż pożarna.


Lokalizacja stacji meteorologicznych:


1. powiat szczecinecki, Gmina Grzmiąca:

2. powiat świdwiński, Połczyn-Zdrój:

3. powiat drawski, Gmina Drawsko Pom.:

4. powiat wałecki, Gmina Mirosławiec:

5. powiat pyrzycki, Gmina Pyrzyce:

6. powiat choszczeński, Gmina Choszczno:

7. powiat myśliborski, Gmina Myślibórz:

8. powiat gryfiński, Gmina Gryfino:

9. powiat policki, Gmina Kołbaskowo:

10. powiat goleniowski, Gmina Maszewo:

11. powiat łobeski, Gmina Dobra:

12. powiat kamieński, Gmina Kamień Pom.:

13. powiat gryficki, Gmina Trzebiatów:

14. powiat kołobrzeski, Gmina Rymań:

15. powiat białogardzki, Gmina Białogard:

16. powiat sławieński, Gmina Darłowo:


   
Zadania, formy działalności i tematyka pracy Działu.


Skup płodów rolnych w 2023r.

Wyniki badań próbek ziarna gatunków zbóż Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB

INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN

Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza

Nowe zasady identyfikacji i rejestracji zwierząt

System identyfikacji i rejestracji zwierząt - Nowa Ustawa - KONIE
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR