Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice


Technologia      
 
KSOWSprawozdanie z wyjazdu studyjnego pn. "Upowszechnianie wiedzy na temat wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w realizacji projektów na obszarach wiejskich dofinansowanych ze œrodków unijnych".

62009 62009 62009 62009 62009 62009 62009 62009 62009

Aspekty prawne produkcji produktów lokalnych na przykładzie praktyk.

62009 62009 62009 62009 62009 62009 62009 62009 62009

Ogłoszenie o konkursie nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będš realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019
www.minrol.gov.pl

Wyróżnij się! – Specjalizacja w turystyce kluczem do sukcesu
www.kpodr.pl/wyroznij-sie-publikacja-dot-specjalizacji-oferty-przepisy-prawne/

www.ksow.pl

Konkursu dla partnerów KSOW
www.minrol.gov.pl

www.wrir.wzp.pl

Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo-historycznego w rozwoju gospodarczym i turystycznym obszaru na przykładzie EKOMUZEUM Polski Południowej

62009
62009
62009
62009

   
Zadania, formy działalności i tematyka pracy Działu.

Ustawa o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od osób fizycznych

Skup zbóż i rzepaku w 2019r.
Skup zbóż i rzepaku w 2018r.
Skup zbóż i rzepaku w 2017r.
INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN

Lista podmiotów świadczących usługi zbioru, transportu, i unieszkodliwiania padłych zwierzat

Nowe normy dla wędzonych produktów pochodzenia zwierzęcego

Karate Zeon przeciwko zachodniej kukurydzianej stonce korzeniowej
Karate Zeon Ryzyka mikrobiologiczne

STOP dla przekroczeń norm POZOSTAŁOŚCI środków ochrony roślin w żywności


Informacja
Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wpływ obecnych zmian klimatycznych na rolnictwo

Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza

Ubezpieczenia zwierząt i upraw gospodarskich
Informacja o dopłatach do składek z tytułu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Rozporządzenie Rady Ministrów
Ustawa z dnia 07 lipca 2005 r.

UPRAWY ROLNICZE
Obowiązek zawierania pisemnych umów na dostawę produktów rolnych.


WARZYWNICTWO
Nowe gatunki i odmiany
Nowoczesne sposoby uprawy gleby w produkcji warzyw- cz.1
cz.2

ZIELARSTWO
Rynek Ziół w Polsce i Unii Europejskiej
Bez Czarny

Najstarsze forum pszczelarskie
www.forum.zagajnik.xwp.pl
Przydatne linki
www.coboru.pl

 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR