Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice


WYDARZENIA      
 

20.10.2016 r.- 45-lecie bonińskiego "Rolniczaka".

     W dniu 20 października br. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie k. Koszalina obchodził swoje 45 urodziny. W obchodach wzięli udział byli uczniowie szkoły, była i obecna kadra nauczycielska a także przedstawiciele firm współpracujących ze szkołą, włodarze gmin, wicestarosta powiatu koszalińskiego, członkowie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz reprezentujący ZODR w Barzkowicach Z-ca dyr. Pan Krzysztof Duszkiewicz, który wręczył list gratulacyjny na ręce Pani Dyrektor Doroty Kingi Grabarek.
     Szkoła powstała w roku 1971, jej budowa podyktowana była powstałym 5 lat wcześniej Instytutem Ziemniaka. Uczniowie tej szkoły odbywali praktyki w b. Instytucie a także Zakładzie Doświadczalnym. Wiele z przedmiotów zawodowych musi podążać za zmianami dyrekcja szkoły kładzie na to szczególny nacisk, gdyż rynek pracy wymaga zmian.
     Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w kształtowaniu przyszłych rolników.


foto1
Fot.1. Przemawia Dyr. Szkoły Pani mgr Dotota Kinga Grabarek

foto2
Fot.2. Odznaczeni Nauczyciele Medalami Edukacji Narodowej

foto3
Fot.3. Byłe Dyrektorki Szkoły   

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
podpisał Umowę z Zachodniopomorską Grupą Doradczą nt.
projektu "Bez granic - międzynarodowe doświadczenie zawodowe
kluczem do aktywizacji młodych osób".

lider

 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wiosenne Targi Ogrodnicze | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl