Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice

Strona główna
Kontakt
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi Rolne AGRO POMERANIA
Wiosenne Targi Ogrodnicze
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
WYDARZENIA      
 

21.10.2016 r.- Bobolickie Pąki Przedsiębiorczości.

     W powiecie koszalińskim w dniu 21 października 2016 r. o godz. 18.30 w Hali Widowiskowo-Sportowej Centrum Edukacji Sportu i Rekreacji w Bobolicach, odbyła się V Jubileuszowa Bobolicka Gala Przedsiębiorczości, na którą zaproszeni byli przedsiębiorcy działający na terenie gminy Bobolice.
     Z Przedstawicieli władz samorządowych gościliśmy Adama Wyszomirskiego - Radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Starostę Koszalińskiego Mariana Hermanowicza. Z instytucji wpierających przedsiębiorców przybyli: Justyna Grosika - Prezes Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie, Romuald Sobieralski - Prezydent Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Leonard Ferkaluk - Dyrektor Inwestycyjny Działu Zarządzania Specjalnej Słupskiej Strefy Ekonomicznej, Jan Budzyński - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie, Robert Madejski - Dyrektor Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie. Podczas uroczystości Burmistrz Mieczysława Brzoza wręczyła statuetki "Bobolickiego Pąka Przedsiębiorczości" w kategorii "Długoletnia Działalność" przedsiębiorcom, którzy już 20 lat podtrzymują tradycję przedsiębiorczości, funkcjonując na naszym lokalnym rynku. W drugiej kategorii "Odpowiedzialność Społeczna Biznesu" listy gratulacyjne odebrali przedsiębiorcy, którzy w ostatnim roku przystąpili do Bobolickiej Karty Dużej Rodziny. Po rozdaniu nagród Pani Burmistrz Bobolic Mieczysława Brzoza przedstawiła powstałą w marcu tego roku Strefę Aktywności Gospodarczej w Bobolicach, która w istotny sposób podniesie atrakcyjność inwestycyjną Gminy i stworzy warunki dla rozwoju firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a co za tym idzie - powstanie nowych miejsc pracy. Wieczór uświetnił występ Jerzego Kryszaka, który swoim inteligentnym poczuciem humoru wprawił wszystkich obecnych w dobry nastrój.
     Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach ma także udział w szerzeniu przedsiębiorczości na terenie gm. Bobolice. Przez dwa lata (2013-2014) przeprowadzono szereg szkoleń pn. "ABC przedsiębiorczości na terenach wiejskich". Szkolenia skierowane były dla przyszłych przedsiębiorców z terenów wiejskich. Uczestnicy szkoleń zapoznawali się z następującą tematyką:

   szacowania majątku gospodarstwa;
   tworzenia bilansu - aktywa i pasywa;
   tworzenia rachunku wyników;
   przepływów finansowych;
   rozróżniania kosztów działalności rolniczej i wydatków domowych;
   rozwijania i prowadzenia przedsiębiorczości na wsi;
   podstaw inwestowania krótko- i długoterminowego;
   możliwości, jakie daje bankowość internetowa.


foto1
Fot. 1.

foto2
Fot. 2.

foto3
Fot. 3. foto4
Fot. 4.   

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
podpisał Umowę z Zachodniopomorską Grupą Doradczą nt.
projektu "Bez granic - międzynarodowe doświadczenie zawodowe
kluczem do aktywizacji młodych osób".

lider

 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl