Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice


WYDARZENIA      
 

21.10.2016 r.- Bobolickie Pąki Przedsiębiorczości.

     W powiecie koszalińskim w dniu 21 października 2016 r. o godz. 18.30 w Hali Widowiskowo-Sportowej Centrum Edukacji Sportu i Rekreacji w Bobolicach, odbyła się V Jubileuszowa Bobolicka Gala Przedsiębiorczości, na którą zaproszeni byli przedsiębiorcy działający na terenie gminy Bobolice.
     Z Przedstawicieli władz samorządowych gościliśmy Adama Wyszomirskiego - Radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Starostę Koszalińskiego Mariana Hermanowicza. Z instytucji wpierających przedsiębiorców przybyli: Justyna Grosika - Prezes Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie, Romuald Sobieralski - Prezydent Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Leonard Ferkaluk - Dyrektor Inwestycyjny Działu Zarządzania Specjalnej Słupskiej Strefy Ekonomicznej, Jan Budzyński - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie, Robert Madejski - Dyrektor Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie. Podczas uroczystości Burmistrz Mieczysława Brzoza wręczyła statuetki "Bobolickiego Pąka Przedsiębiorczości" w kategorii "Długoletnia Działalność" przedsiębiorcom, którzy już 20 lat podtrzymują tradycję przedsiębiorczości, funkcjonując na naszym lokalnym rynku. W drugiej kategorii "Odpowiedzialność Społeczna Biznesu" listy gratulacyjne odebrali przedsiębiorcy, którzy w ostatnim roku przystąpili do Bobolickiej Karty Dużej Rodziny. Po rozdaniu nagród Pani Burmistrz Bobolic Mieczysława Brzoza przedstawiła powstałą w marcu tego roku Strefę Aktywności Gospodarczej w Bobolicach, która w istotny sposób podniesie atrakcyjność inwestycyjną Gminy i stworzy warunki dla rozwoju firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a co za tym idzie - powstanie nowych miejsc pracy. Wieczór uświetnił występ Jerzego Kryszaka, który swoim inteligentnym poczuciem humoru wprawił wszystkich obecnych w dobry nastrój.
     Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach ma także udział w szerzeniu przedsiębiorczości na terenie gm. Bobolice. Przez dwa lata (2013-2014) przeprowadzono szereg szkoleń pn. "ABC przedsiębiorczości na terenach wiejskich". Szkolenia skierowane były dla przyszłych przedsiębiorców z terenów wiejskich. Uczestnicy szkoleń zapoznawali się z następującą tematyką:

   szacowania majątku gospodarstwa;
   tworzenia bilansu - aktywa i pasywa;
   tworzenia rachunku wyników;
   przepływów finansowych;
   rozróżniania kosztów działalności rolniczej i wydatków domowych;
   rozwijania i prowadzenia przedsiębiorczości na wsi;
   podstaw inwestowania krótko- i długoterminowego;
   możliwości, jakie daje bankowość internetowa.


foto1
Fot. 1.

foto2
Fot. 2.

foto3
Fot. 3. foto4
Fot. 4.   

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
podpisał Umowę z Zachodniopomorską Grupą Doradczą nt.
projektu "Bez granic - międzynarodowe doświadczenie zawodowe
kluczem do aktywizacji młodych osób".

lider

 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wiosenne Targi Ogrodnicze | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl