Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice

Strona główna
Kontakt
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi Rolne AGRO POMERANIA
Wiosenne Targi Ogrodnicze
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
WYDARZENIA      
 

27.10.2016 r.- Spotkanie Eko Barlinek

Naukowcy i rolnicy rozmawiali o ekologii.

W powiecie myśliborskim 27 października 2017 r., odbyło się w Barlinku spotkanie pracowników naukowych Instytutu Ogrodnictwa ze Skierniewic z rolnikami prowadzącymi uprawy warzywnicze i sadownicze metodami ekologicznymi.

Spotkanie przygotowane przez St. Specjalistę Beatę Gardygajło otworzył Dyrektor ZODR w Barzkowicach Adam Kalinowski.

Następnie głos zabrali: Pani dr Aneta Chołańska kierownik Pracowni Nematologii, która zajmuje się m. innymi identyfikacją wolnożyjących i tworzących cysty nicieni pasożytów roślin, oceną skuteczności preparatów biologicznych i środków ochrony roślin w zwalczaniu pasożytniczych nicieni roślin. Pan mgr inż. Witold Danelski prowadzi badania na temat pozostałości niepożądanych metali w glebie i poziomu ich zawartości w roślinach.

Zofia Szypowska Kierownik TZD w Mysliborzu zasygnalizowała ,że w samym powiecie myśliborskim na ok 1950 gospodarstw korzystających z dopłat bezpośrednich są 54 gospodarstwa ekologiczne . W tej liczbie część gospodarstw o specyficznej produkcji warzyw rzadkich i sadowniczej , wymagających specjalistycznego doradztwa. St. Doradca TZD w Myśliborzu Karol Baczuń poruszył temat certyfikacji, systemów jakości żywności i rynków zbytu.

Rolnicy z powiatu myśliborskiego i sąsiednich dzielili się dotychczasowymi doświadczeniami w prowadzeniu gospodarstw ekologicznych jak również w przetwarzaniu i przygotowaniu produktów do sprzedaży.

Zostały nawiązane kontakty między naukowcami a producentami, co było celem spotkania. Mamy nadzieję, że będą podtrzymane oraz przyniosą obydwu stronom obopólne korzyści .foto1
Fot. 1. Otwarcie spotkania przez Dyr. ZODR Adama Kalinowskiego.

foto2
Fot. 2. Pani dr Aneta Chołańska Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

foto3
Fot. 3. Pan mgr inż. Witold Danelski Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.   

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
podpisał Umowę z Zachodniopomorską Grupą Doradczą nt.
projektu "Bez granic - międzynarodowe doświadczenie zawodowe
kluczem do aktywizacji młodych osób".

lider

 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl