Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice


WYDARZENIA      
 

27-28.09.2016r. : Czy już czas na roboty udojowe?

     W dniach 27-28.09.2016r., w ramach współpracy oraz przy wsparciu finansowym Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz sponsora Cargill Poland Sp. z o.o, ZODR w Barzkowicach zorganizował dla 50 producentów mleka z województwa zachodniopolskiego wyjazd studyjny do gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka w województwie wielkopolskim, w których zainstalowane są roboty udojowe.
     Wyjazd studyjny składał się z części teoretycznej i praktycznej.
     W części teoretycznej:
     
    przedstawiciel regionalny firmy DELAVAL OPERATIONS z Wrocławia przedstawił rozwiązania techniczno-technologiczne funkcjonowania robotów udojowych i przechowywania mleka oraz ofertę dla producentów mleka z województwa zachodniopomorskiego
          pracownicy naukowi Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Pawłowicach zapoznali hodowców z prowadzonymi pracami hodowlanymi i doskonaleniem metod prowadzenia oceny wartości hodowlanej zwierząt gospodarskich.

     W części praktycznej hodowcy z województwa zachodniopomorskiego zwiedzili trzy gospodarstwa nastawione na pozyskiwanie mleka między innymi przy użyciu robotów udojowych, które pozwoliły na zachowanie najwyższych standardów higieniczno-zdrowotnych pozyskiwanego mleka, poprawę zdrowotności wymion oraz zmniejszenie nakładów pracy.


foto1
Fot.1. Uczestnicy przed budynkiem szkoleniowym

foto2
Fot.2. Osoby uczestniczące w szkoleniu

foto3
Fot.3. Zwiedzanie gospodarstwa nastawionego na produkcję mleka

foto4
Fot.4. Pracownik ZODR w Barzkowicach, Oddział w Koszalinie - Ryszard Jasiński
   

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
podpisał Umowę z Zachodniopomorską Grupą Doradczą nt.
projektu "Bez granic - międzynarodowe doświadczenie zawodowe
kluczem do aktywizacji młodych osób".

lider

 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wiosenne Targi Ogrodnicze | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl