Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice

Strona główna
Kontakt
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi Rolne AGRO POMERANIA
Wiosenne Targi Ogrodnicze
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
WYDARZENIA      
 

27-28.09.2016r. : Czy już czas na roboty udojowe?

     W dniach 27-28.09.2016r., w ramach współpracy oraz przy wsparciu finansowym Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz sponsora Cargill Poland Sp. z o.o, ZODR w Barzkowicach zorganizował dla 50 producentów mleka z województwa zachodniopolskiego wyjazd studyjny do gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka w województwie wielkopolskim, w których zainstalowane są roboty udojowe.
     Wyjazd studyjny składał się z części teoretycznej i praktycznej.
     W części teoretycznej:
     
    przedstawiciel regionalny firmy DELAVAL OPERATIONS z Wrocławia przedstawił rozwiązania techniczno-technologiczne funkcjonowania robotów udojowych i przechowywania mleka oraz ofertę dla producentów mleka z województwa zachodniopomorskiego
          pracownicy naukowi Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Pawłowicach zapoznali hodowców z prowadzonymi pracami hodowlanymi i doskonaleniem metod prowadzenia oceny wartości hodowlanej zwierząt gospodarskich.

     W części praktycznej hodowcy z województwa zachodniopomorskiego zwiedzili trzy gospodarstwa nastawione na pozyskiwanie mleka między innymi przy użyciu robotów udojowych, które pozwoliły na zachowanie najwyższych standardów higieniczno-zdrowotnych pozyskiwanego mleka, poprawę zdrowotności wymion oraz zmniejszenie nakładów pracy.


foto1
Fot.1. Uczestnicy przed budynkiem szkoleniowym

foto2
Fot.2. Osoby uczestniczące w szkoleniu

foto3
Fot.3. Zwiedzanie gospodarstwa nastawionego na produkcję mleka

foto4
Fot.4. Pracownik ZODR w Barzkowicach, Oddział w Koszalinie - Ryszard Jasiński
   

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
podpisał Umowę z Zachodniopomorską Grupą Doradczą nt.
projektu "Bez granic - międzynarodowe doświadczenie zawodowe
kluczem do aktywizacji młodych osób".

lider

 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl