Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice


WYDARZENIA      
 

15.10.2016 r.- Sołtys górą!

     15 października 2016 r. w centrum rekreacyjnym "Dolina Charlotty" niedaleko Słupska odbyło się Walne, Nadzwyczajne Zebranie Powiatowego Forum Sołtysów, w którym udział wzięli Sołtysi Powiatu Koszalińskiego oraz członkowie Powiatowego Forum Sołtysów.
      Na spotkaniu tym doszło do kilku ważnych zmian w Zarządzie PFS, mianowicie dotychczasową Prezes - Hannę Obławską zastąpił Tomasz Lisowski, sołtys Świelina w gminie Bobolice. Nowym V-ce Prezesem został Jan Chlewicki, sołtys Strzepowa w gminie Będzino.
     Po Walnym Zebraniu odbyły się następujące szkolenia: "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój", prowadzone przez doradcę ZODR- Zbigniewa Trojanowskiego oraz szkolenie pod nazwą "Fundusz Sołecki", przeprowadzone przez Wójta Gminy Będzino - Henryka Brodę.


foto1
Fot.1. Zdjęcie grupowe uczestników szkolenia

foto2
Fot.2. Prezes Zarządu PFS - Tomasz Lisowski

foto3
Fot.3. Spotkanie w sali szkoleniowej   

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
podpisał Umowę z Zachodniopomorską Grupą Doradczą nt.
projektu "Bez granic - międzynarodowe doświadczenie zawodowe
kluczem do aktywizacji młodych osób".

lider

 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wiosenne Targi Ogrodnicze | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl