BROSZURY
Broszura ZODR „Sposoby poprawy retencji wody w glebie"
pobierz
Broszura PGW Wody Polskie „Pobór wód na potrzeby prowadzenia działalności rolniczej"
pobierz
Broszura CDR w Poznaniu „Nawadnianie roślin"
pobierz
Broszura MRiRW „Przewodnik dla rolnika – Inwestycje w systemy nawadniające w gospodarstwie rolnym"
pobierz
Broszura CDR w Brwinowie „Procedury administracyjne budowy obiektów wodnych"
pobierz
Broszura Koalicji Żywa Ziemia „Woda w rolnictwie – ekspertyza"
pobierz
Broszura Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód"
pobierz
Broszura IUNG PIB Puławy „Zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej mający na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem pochodzącym ze źródeł rolniczych"
pobierz
Broszura CDR w Brwinowie Oddział w Radomiu „Nowe technologie w nawadnianiu upraw sadowniczych"
pobierz
Broszura ICDR w Brwinowie „Racjonalne nawadnianie upraw sadowniczych"
pobierz
Broszura CDR w Brwinowie „Racjonalne nawadnianie warzyw”
pobierz
Broszura MRiRW „Gospodarowanie wodą w rolnictwie w obliczu susz”
pobierz
Broszura CDR Poznań „Ochrona wód przed zanieczyszczeniami w kontekście prawa wodnego”
pobierz
Broszura CDR Brwinów „Innowacyjne metody gospodarowania zasobami wody w rolnictwie”
pobierz
Powrót