Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice

ZODR / Kontakt      
 
Oddział w Koszalinie

ul. Przemysłowa 8
75 - 216 Koszalin

tel. 94 342 79 23, 94 341 87 30
fax. (94) 342 79 24
e-mail:
 koszalin.oddzial@zodr.plPracownicy
Anna Czyżowicz - główny specjalista, doradca rolnośrodowiskowy
tel. 94/341 87 35
Rolnictwo ekologiczne, ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym


Marzena Buczyńska-Broda - specjalista
tel. 94/341 87 32
Działalność szkoleniowa, kursy, szkolenia, seminaria


Andrzej Czerwiński - główny specjalista, usługi doradcze
tel. 94/341 87 48
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotacje unijne


Kazimierz Niegowski - główny specjalista, doradca rolnośrodowiskowy
tel. 94/341 87 35
Kredyty preferencyjne, szkody w rolnictwie, klęski żywiołowe informacje rynkowe


Antoni Furtak - specjalista
tel. 94/341 87 86
Produkcja zwierzęca, pszczelarstwo


Anetta Zoń - specjalista
tel. 94/341 87 37
Odnawialne źródła energii, Rolniczy Handel Detaliczny


Józef Kukliński - informatyk
tel. 94/341 87 41 ; kom. 665 777 805


   

O ZODR
Mapka dojazdowaDyrekcja ZODR

Inspektor Ochrony Danych

Oddział w Koszalinie
Dział Technologii Produkcji Rolniczej
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
Dział Księgowości
Dział Administracyjno - Gospodarczy
Dział Teleinformatyki
Dział Kadr i Organizacji Pracy
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Prawnej
Stanowisko ds. Kontroli
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych


Sprawdź też nasze:
Pokoje hotelowe


 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR