Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 BarzkowiceZODR / Kontakt      
 

OFERTY PRACY

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach poszukuje kandydatów na stanowisko/a:


SPECJALISTA (broker innowacji)
W DZIALE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA

informacjaDORADCA ROLNICZY
W POWIATOWYM ZESPOLE DORADZTWA ROLNICZEGO W STARGARDZIE ZS. W BARZKOWICACH

informacjaDORADCA ROLNICZY
W POWIATOWYM ZESPOLE DORADZTWA ROLNICZEGO W KOŁOBRZEGU

informacjaDORADCA ROLNICZY
W POWIATOWYM ZESPOLE DORADZTWA ROLNICZEGO W CHOSZCZNIE

informacjaSPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
W ZACHODNIOPOMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH

informacjaINFORMATYK
W DZIALE TELEINFORMATYKI

informacja
   

O ZODR
Mapka dojazdowaDyrekcja ZODR

Inspektor Ochrony Danych

Oddział w Koszalinie
Dział Technologii Produkcji Rolniczej
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
Dział Księgowości
Dział Administracyjno - Gospodarczy
Dział Teleinformatyki
Dział Kadr i Organizacji Pracy
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Prawnej
Stanowisko ds. Kontroli
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych


Sprawdź też nasze:
Pokoje hotelowe


 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR