Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice

ZODR / Kontakt      
 
KONTAKT

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białogardzie


ul. Kisielice Duże 28
78-200 Białogard


Tel./fax: 94/ 312 04 10, 94/ 311 26 88, 513 161 525

e-mail: bialogard.pzdr@zodr.pl


Kierownika: Marta Borkowska
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

Obszar działania - gminy: Białogard, miasto Białogard, Tychowo, KarlinoDORADCY

Imię i nazwisko Uprawnienia
Marta Borkowska doradca rolnośrodowiskowy, doradca rolniczy
Emilia Romańska doradca rolnośrodowiskowy, doradca rolniczy
Agnieszka Pietrzak doradca rolnośrodowiskowy, doradca rolniczy
Aleksandra Abbas doradca


Gmina Miejsce dyżuru
adres, telefon
Dzień tygodnia Imię
i nazwisko
doradcy
Godziny
Białogard PZDR w Białogardzie,
ul. Kisielice Duże 28,
78-200 Białogard,
tel. 94/ 312 04 10, 513 161 525
poniedziałek,
środa
Marta Borkowska
Aleksandra Abbas
7.00-11.00
7.00-11.00
Karlino UMiG w Karlinie,
ul. Szczecińska 3,
78-230 Karlino,
tel. 513 161 525
wtorek Agnieszka Pietrzak 8.00-12.00
Tychowo UMiG w Tychowie,
ul. Bobolicka 17,
78-220 Tychowo,
tel. 513 161 525
czwartek Emilia Romańska 9.00-13.00

   

O ZODR
Mapka dojazdowaDyrekcja ZODR

Inspektor Ochrony Danych

Oddział w Koszalinie
Dział Technologii Produkcji Rolniczej
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
Dział Księgowości
Dział Administracyjno - Gospodarczy
Dział Teleinformatyki
Dział Kadr i Organizacji Pracy
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Prawnej
Stanowisko ds. Kontroli
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych


Sprawdź też nasze:
Pokoje hotelowe


 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR